Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.3.2011)


Skladba č. 587Samuel Gold

Deutsche Schachzeitung 1896

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Kd4 De4 Sh6 (3), č. Kd1 Sa4 Pb2 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Za zmienku stojí malá zvodnosť 1.De3? s hrozbou 2.Dd2 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 586 (Bonus Socius): Zdanlivá hra 1...Kh7 2.g6+ Kg8 3.h7 mat, riešenie 1.Ke6! Kh7 2.Kf5! Kg8 3.Kf6! Kh7 4.g6+ Kg8 5.h7 mat. Dnes už veľmi známy trojuholníkový manéver kráľa má za cieľ výhodne stratiť tempo a prehodiť povinnosť ťahu na čierneho. Ale "Bonus Socius" (po latinsky dobrý spoločník) to objavil už v 13. storočí! (ff)


Vzad <<  >> Vpred