Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.4.2011)


Skladba č. 589Niels Höeg

Skakbladet 1916

Ako vzniklo postavenie? (3–1)Kontrolná notácia: b. Kd7 Sa1 Pe6 (3), č. Kf6 (1), ktoré boli posledné tri ťahy pred vznikom tohto postavenia? Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 588 (Breyer): 1.Sg8! tempo 1...c3, Kc3, Kc5, Ke5, Ke4, Kd3 2.Dd5, D:c4, Dd5, Df4, Dd5, D:c4 mat. Po výbornom úvodníku vzniká šesť variantov, z ktorých štyri (vytlačené tučne) sa končia modelovými matmi. Zaujímavá (i keď zrejme autorom nezamýšľaná) je zvodnosť 1.De6? tempo 1...c3, Kc3 2.Se3, De3 mat, s vyvrátením 1...Kc5!, obsahujúca zámenu dvoch matov oproti riešeniu. (ff)


Vzad <<  >> Vpred