Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 9. 1974)


Úloha č. 37

Bartolomej Borovský, Sp. Nová Ves

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–8)Kontrolná notácia: b. Kf2, Dg6, Vc1, Sc7, Je5, Jf5 (6), č. Kf4, Vd6, Sd3, Jd7, Jf1, Pc2, g4, g5 (8).


Riešenie problému č. 32: Zvodnosť: 1.Dc8-c8?, ale vyvrátenie Je5-c4! 1.Va7-a4 a čierny je v nevýhode kroku. 1...Jb7-a5 2.Va4-b4 mat, 1...Jb7-c5 2.Dc8-d8 mat, 1...Jb7-d6 (d8) 2.Va4-a6 mat, 1...Je5 ľub. 2.Dc8-c6 mat. Na začínajúceho autora veľmi pekná miniatúrka.

(Poznámka: autor uverejnil pod svojim menom skladbu Alphonsa Grunenwalda, Basler Nationalzeitung 1950).


Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole

B. Borovský (Sp. Nová Ves), M. Brutvanová (Krompachy), P. Durst (Levoča), L. Holubecký (Košice), F. Hadušovský (Hrabušice), T. Horváth (Valaliky), M. Kašper (Levoča), M. Kseňák (Stará Ľubovňa), A. Kubaský (Spišská Teplica), P. Konečný (Levoča), D. Mikulajčík (Košice), V. Pipta (Trebišov), K. Suchár (Prešov) a L. Wittner (Košice) po 16 bodov. E. Durstová (Levoča), L. Kočík (Košice), F. Paluška (Michalovce) a O. Marcin (Lemešany) po 14 bodov. J. Fábry (Medzev), J. Švarc (Nové Syrovice) a L. Radi (Malý Horeš) po 12 bodov. L. Murcko (Hajtovka), Š. Németh (Hanušovce nad Topľou), P. Tkáč (Humenné), J. Vajkuny (Košice), J. Kornucík (Snina) a J. Tkáč (Humenné) po 10 bodov. Š. Burkuš (Košice), Ing. P. Coufal (Nové Syrovice), Ing. E. Figulová (Košice) a J. Elšová (Trebišov) po 8 bodov. A. Angelovič (Torysa) a L. Fazekaš (Košice) po 6 bodov. J. Krivoňák (Stará Ľubovňa), Ing. J. Karel (Praha) a H. Némethová (Hanušovce nad Topľou) po 4 body. J. Majerčák (Tatr. Lomnica), J. Husák (Veľký Slavkov), L. Macejko (Gelnica), L. Rutkaj (Košice), P. Bartoš (Široké) a Z. Hrica (Malacky) po 2 body.


Odkazy redakcie

Peter Durst, Levoča: V úlohe č. 20 (Ke6, Ke8) stačí hrať 3.Se2 a mat už 4. krokom. Môže sa hrať aj 2.Sc2 atď. s matom 5. krokom.

Čestmír Bára, Nové Syrovice: Vo Vašej úlohe mat 6. krokom môže biela dáma hrať 3. krokom aj na pole f1, g1, h1, čo celé úlohu úplne znehodnocuje. Zdenko Hrica, Malacky: Vaša dvojťažka sa žiaľ, na uverejnenie nehodí pre nadbytok nepotrebných čiernych kameňov a pre šach 1. krokom.

Vasil Pipta, Trebišov: Zo zaslaných úloh je v poriadku len č. 2. Podrobnosti pre nedostatok miesta neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred