Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(18.6.2005)


Skladba č. 293Juraj Brabec

I.-III. cena ex aequo

BKKŠ C 23.1.1993

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (5–5)Už poznáme mená autorov, ktorých skladby boli vybrané na zápas v kompozičnom šachu medzi Klubom Pongrácz a Sdružením problémistů ČR: v oddelení ortodoxných pomocných matov Mlynka 2, Salai a Klemanič a Packa, Novomeský, resp. Dragoun 4, v exodvojťažkách Brabec 2, Salai, Mlynka, resp. Dragoun 2, Dučák, Sabol, v exopomocných matoch Mlynka, Lörinc, Salai a Klemanič, Golha, resp. Dragoun 3 a v exosamomatoch Salai 2, Sivák, Lörinc, resp. Dragoun, Libiš, Sabol (vo všetkých prípadoch ide o Salaia mladšieho). Prekvapujúca je najmä výkonnosť Michala Dragouna z Prahy, ktorého 10 skladieb zo 14 predstavuje 71 % celej českej zásielky, ale aj skladba Jána Dučáka z Kežmarku, o ktorého českom občianstve sme dosiaľ nevedeli. Do definitívneho výsledku vyberú rozhodcovia po 3 skladby z oboch družstiev a ohodnotia ich bodmi 7-5-4-3-2-1, celkový výsledok zápasu vznikne ako súčet bodov všetkých štyroch tematických oddelení. Kolektívne rozhodovanie slovenských a českých rozhodcov sa uskutoční na stretnutí v Zlíne 18.-20. augusta toho roku. Skladbou na diagrame pripomíname cyklickú tému pomocných matov, ktorú navrhla česká strana.

Kontrolná notácia: b. Kb7 Ja4 Je2 Pc2 d3 (5), č. Kd5 Va6 Ve8 Sh2 Pe4 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 292 (Spóner – mat tretím ťahom): 1.Kc6! hrozí 2.Kd5 Sb2 3.De3 mat, 1...Sb2 2.De3+ Kc4 3.Dd3 mat, 1...Kd4 2.Df4+ Kc3 3.Db4 mat, 1...Kc4 2.Dd2 c1J 3.Db4 mat. Po nečakanom úvodníku sa obsah rozvetví do troch variantov, pričom hrozba sa neuplatní. Je zaujímavé, že pridaním bieleho Pe5 a čierneho Pa4 by vznikla núdzovka so zdanlivou hrou 1...Kd4 2.Df4+ Kd5 3.De4 mat. Ale už by to nebola miniatúrka... (ff)


Vzad <<  >> Vpred