Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 10. 1989)


Problém č. 1331 – originál

Vincent Boldižár, Košice

Mat 3. ťahom (12–7)Kontrolná notácia: b. Ka6, Dg6, Vb5, Vd3, Sa1, Jf5, Pc2, c4, d2, d6, e5, h4 (12), č. Kf4, Pc5, d4, d5, e6, e7, h6 (7), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Tretím problémom novej riešiteľskej súťaže je trojťažka, ktorej autor je známy predovšetkým ako riešiteľ. Prvotinu mal uverejnenú 15. 1. 1988 v Nedeľnej Pravde. Dnešná trojťažka bude v poradí piatou uverejnenou skladbou Vincenta Boldižára. Napriek trochu zložitejšej konštrukcii jej riešenie skrýva v sebe rôzne zaujímavé strategické motívy a maty. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1325 (K. Mlynka): Bielemu nepostačuje priame 1.Vh7+? Ka8 2.Vhb7 s rovnakým cieľom ako v riešení. Vyvracia totiž 2...Vb6! (na 3.V7:b6 ide Ka7!!). Biely musí teda zoskupiť sily na dôležitej b-vertikále, 1.Vhb1! s hrozbou 2.Vb7+ Ka8 3.Vb8+ Ka7 4.V2b7 mat. Čierny má iba jednu tematickú obranu 1...Vb6 2.V:b6 c5 3.V6b5 Ka8 4.V:a5 mat. V treťom ťahu má biely aj iné pokračovanie (3.K:a5 c4 4.Va6 mat). Vzhľadom na to, že ide až o tretí ťah riešenia i myšlienkovo rovnaké pokračovanie s autorským 3.V6b5 tento defekt v riešiteľskej súťaži nehodnotíme. Zo skladateľského hľadiska však tým úloha na cene rozhodne klesne. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Skladateľské súťaže

Pre milovníkov miniatúr je akoby stvorený Memoriál T. Amirova. Súťaže prebehnú v týchto oddeleniach: Miniatúry – trojťažky (rozhodca – Ing. J. Fomičev), štvorťažky (rozhodca – M. Kuznecov), štúdie (rozhodca – V. Kovalenko). Navyše je pripravená štvrtá súťaž pre trojťažky s maximálnym počtom kameňov 8 (rozhodca – J. Fokin). Zásielky treba posielať najneskôr do 10. 2. 1990 na adresu: Magadanskij komsomolec, ul. Proletarskaja 14, 685 000 Magadan, ZSSR.

Redakcia novín Večernij Leningrad vypísala na roky 1989-1990 súťaže v nasledovných oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie. Zásielky možno zasielať do 1. 7. 1990 na adresu: Redakcia Večernij Leningrad, Fontanki 59, Leningrad 191023, ZSSR (s poznámkou Šachmaty na obálke).


Vzad <<  >> Vpred