Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 9. 1989)


Problém č. 1325 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 4. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Ka4, Vb2, Vh1 (3), č. Ka7, Va6, Pa5, c6 (4), biely zadne a dá najneskôr štvrtým ťahom mat.

Miniatúrne skladby sú skladateľsky i riešiteľsky stále veľmi príťažlivé. Miniatúry (súčet kameňov oboch strán nesmie prekročiť číslo 7) s vežami sú pomerne zriedkavé. Špecifický charakter veží neumožňuje spracovávať príliš náročné námety a témy. I v dnešnej drobnosti nájdete jedinú malú zvodnosť a jednoduchšie riešenie, ktoré treba zasielať do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1319 (A. N. Pankratiev): Okrem prvého riešenia, ktoré sme uverejnili pri zverejnení originálu (1.Je7 Vc:c6 2.Jg8+ Vc7 mat) autorovým úmyslom ešte bolo: 1.Sa4 Va:c6 2.Sb3+ Va6 mat a 1.Kc5 J:c6 2.Kd5+ Jd4 mat. Čiže trojnásobné spracovanie témy návratu bielej i čiernej figúrky na východzie pole. Téma akoby vystrihnutá z práve pripravovanej skladateľskej súťaže Východoslovenský kraj – Gorkovská oblasť (ZSSR), o ktorej budeme širšiu čitateľskú verejnosť bližšie informovať v nasledujúcej rubrike.

Hodnotu skladby kazí viacero vedľajších riešení dvoch základných "typov", 1.Kd6 Va5 2.ľubovoľne Se5 mat a 1.Sc4 Kb7 (Vb7) 2.c5 Ka7 (Vd7) mat. Za objavenie týchto "typov" vedľajších riešení priznávame po dva body navyše, spolu teda za celý problém bolo možné získať 8 bodov.


Stav riešiteľskej súťaže za III. štvrťrok 1989 (po 4. kole)

Za správne riešenie problémov č. 1316-1319 bolo možné získať maximálne 2-4-3-8 t. j. 17 bodov. Situácia na čele vyzerá takto. S plným bodovým ziskom vedie zatiaľ V. Boldižár z Košíc. Ďalšie poradie za ním je nasledovné: 15 bodov: M. Kašper (Levoča), R. Klein (Krompachy), L. Matoňák (Poprad), I. Morávek (Krompachy), Ing. M. Šemrinec (Krompachy), 13 bodov: Ing. J. Bodnár (Prešov), P. Buzinkai (Sečovce), P. Durst (Levoča), J. Majerčák (Kežmarok), Ing. J. Mindžák (Prešov), F. Paluška (Michalovce), 11 bodov: V. Bunganič (Humenné), Ing. J. Karel (Praha), P. Leblochová (Humenné), M. Svrček ml. (Martin), 10 bodov: J. Nálepovič (Košice), 9 bodov: A. Koštek (Levoča), 8 bodov: J. Barani (Harichovce), 4 body: Ing. J. Holík (Čierna nad Tisou), atď.

Prípadné námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Kompozičné stretnutie

Po prázdninovom období pokračujú aj stretnutia záujemcov o kompozičný šach. To dnešné bude v klubovni šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice na Medickej ul. 6 v Košiciach. Začiatok je o 17. hodine. Hlavným bodom programu bude nadchádzajúci kompozičný zápas Východoslovenský kraj – Gorkovská oblasť (ZSSR). Srdečne sú vítaní všetci košickí, ale ja ostatní šachisti.


Vzad <<  >> Vpred