Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 10. 1989)


Problém č. 1332 – originál

Vratko Vokál, Košice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh8, Db6, Sc8, Sf2, Jf7, Jf8, Pf3, g2, g4, h2 (10), č. Kf4, Vc5, Ve1, Sb1, Jb5, Pd6, h6 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Vo svete šachovej kompozície nebýva každodenným javom, aby sa skladbou zaoberali otec aj syn. Výnimkou v tomto smere sú u nás napr. otec (Ladislav) a syn (Ladislav ml.) Salaiovci z Martina, či otec (Vladislav) a syn (Michal) Buňkovci z Kutnej Hory. Od dnešného dňa budeme môcť do tejto kategórie zaradiť aj rodinu Vokálovcov z Košíc. Otec – RNDr. Stanislav Vokál, CSc., je už dlhé roky úspešným skladateľom. A dnes nepochybne aj jeho zásluhou vítame medzi skladateľmi jeho syna. Vratko Vokál je žiakom 7. triedy ZŠ. Po úvodnom "privoňaní" k praktickému šachu sa obracia jeho pozornosť na kompozíciu. Prvotina spracováva dvojnásobnú hru čiernych figúr na tých istých poliach. Riešiteľov iste zaujme aj elegantná konštrukcia. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1326 (P. Buzinkai): Skladbu riešila stále príťažlivá rošáda. 1.0-0! s hrozbou 2.Vc3 mat, 1...V:c1, b4, Sd4, Vc8, e:f3 2.S:c1, Jc4, S:d4, J:f5, V:f3 mat. Pekná prvotina s nekonvenčným úvodníkom a rozmanitou hrou oboch strán. Dobrý dojem však kazí vedľajšie riešenie 1.f4! atď., ktoré sa však dá jednoducho odstrániť. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Kompozičný zápas (2)

Po úvodných informáciách o skladateľskom zápase Gorkovská oblasť (ZSSR) – Východoslovenský kraj (15. 9. 1989) prinášame dnes príklady na jednotlivé témy.

Na zvlášť modernú tému dvojťažiek (jeden a ten istý ťah bieleho je v rôznych fázach matom, hrozbou i úvodníkom) zatiaľ neexistuje mnoho príkladov. Typické sú dva nasledujúce:

K. Mlynka, Nedeľná Pravda 1988, b. Kd5, Dd7, Vd3, Vh3, Sf6, Pe4, g4 (7), č. Kf4, Pa5, b4, f7 (4) – 2X. Riešenie: 1.e5? hr. 2.Vd4 mat, 1...Ke4!, 1.Vd4? hr. 2.e5 mat, 1...K:g4!, 1.g5? hr. 2.Vh4 mat, 1...Kg4!, 1.Vh4? hr. 2.g5 mat, 1...K:e4!. 1.Da4!! tempo, 1...K:e4, K:g4, b3 2.Vd4, Vh4, e5 mat. Okrem moderných paradoxných tém je v skladbe spracovaná aj predpísaná téma (trikrát). Tematické ťahy – e5, Vd4 a Vh4.

K. Strzala, I. cena, Szachy 1983, b. Kf4, De8, Vd1, Vd5, Sc2, Sf2, Pa6, b3, e5 (9), č. Kc6, Sf5, Jb8, Jd7, Pb4, c7, e6, h3 (8) – 2X. Riešenie: 1.Se4? hr. 2.Vc1 mat, 1...e:d5!, 1.Vc1? hr. 2.Se4 mat, 1...K:d5!, 1.Sd3!! hrozí 2.Sb5 mat, 1...e:d5, K:d5 2.Vc1, Se4 mat. Dombrovskisova a Banného téma je v tomto prípade doplnená predpísanou témou (dvakrát). Tematické ťahy – Se4, Vc1. A samozrejme prekrásny úvodník.

Naopak na veľmi opotrebovanú tému trojťažiek (minimálne tri modelové maty s bielym materiálom – dáma a dvaja jazdci, môžu, ale nemusia byť použití bieli pešiaci) bude ťažké zložiť niečo originálne. Vrcholom v tomto smere bude nasledujúca miniatúra:

M. Havel, Bohemia 18. 9. 1904, b. Kb2, Dd6, Je1, Je4 (4), č. Kh1, Sb7, Pg2 (3) – 3X. Riešenie: 1.Dd1! hr. 2.Jf3 g1D 3.D:g1 mat, 1...g1D 2.Df3+ Kh2 3.Dh5 mat, 1...g1J 2.Jf2+ Kh2 3.Dd6 mat, 1...Kh2 2.Jf3+ Kh3 3.Dd7 mat. Tri modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred