Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 11. 1967)


Problém č. 307

Vladimir Bron, SSSR

Šachmaty v SSSR 1934

Biely remizuje (4+6=10)Kontrolná notácia: bKc4 Vh4 Jg6 Pb5 (4), čKb8 Jd1 Pb7 c5 d3 e2 (6) – biely ťahá a vynúti si remízu v siedmom ťahu.

Vladimir Akimovič Bron patrí dnes už k staršej generácii sovietskych skladateľov štúdií (nar. r. 1909). O jeho všestrannosti svedčí fakt, že zložil asi 250 úloh a práve toľko štúdií. Končia sa prevažne matom, patom alebo pozičnou remízou. Dnes sme vybrali jednu z jeho výborných štúdií na tému pat.

Riešenie problému č. 298 (Brunner) z 8. 9. 1967. 1.Vh1 a2 2.Vg3–g1!! a1D 3.V:a1 K:g4 4.Va4 mat. Logická priesečníková kombinácia (pole g1), v ktorej Vf1 uvoľňuje cestu druhej Vg3. Veľmi dobré spracovania tejto témy.

Riešenie problému č. 299 (Loyd) z 15. 9. 1967. 1.Vd2 Jg1+ 2.Kg3 Jh3 3.Ve2! Jg1 4.V:h1 mat, 3...J~ 4.Ve1 mat, 2...Jf3 3.K:f3 Kg1 4.Vd1 mat. Roztomilá miniatúrka–minimálka, v ktorej snáď najprekvapujúcejšie je tempo v tretom ťahu bieleho v hlavnom variante. Typická Loydovská úloha.

Riešenie problému č. 300 (Frič) z 22. 9. 1967. 1.c7 V:c4+ 2.Kb6 Vb4+ 3.Ka5! Sb7 4.c6 Sc8 pat! Prekvapujúci záver veľmi sviežo spracovanej štúdie nádejného, no, žiaľ, veľmi skoro skonavšieho slovenského autora. I. G.


Vzad << >> Vpred