Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 11. 1967)


Problém č. 306

Dr. Alexander A. Alechin, SSSR

(?, 1914)

Mat 3. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: bKc8 Df4 Va8 Je6 Jg6 Pd4 (6), čKf7 Sa1 Sc2 Pc6 d6 f6 h5 h6 (8) – trojťažka.


Jubileum Dr. Alexandra A. Alechina

(Dokončenie)

Porážka od Dr. Euweho v roku 1935 doľahla na Alechina veľmi ťažko. No zároveň podnietila Alechina – zmobilizovať všetky sily na odvetu. A tak už koncom roku 1937 poráža v odvete Euweho vysoko v pomere +10 –4 =11 a získava tak opäť stratený titul majstra sveta. V roku 1938 prejavil Alechin záujem o návrat do vlasti a zároveň prijíma výzvu Botvinnika na match o titul majstra sveta.

Druhá svetová vojna však jeho plány prerušila. Po vojne sa Alechin uchýlil do Portugalska. Začiatkom roku 1946 opäť prijíma výzvu Botvinnika a svedomite sa pripravuje na match. No 25. marca 1946 našli v hotelovej izbe Alechina nad šachovnicou driemať. Mozgová mŕtvica vykonala svoje – odišiel neporazený majster sveta.

Nebolo dosiaľ na svete šachistu, ktorý by hral tak veľa a s tak veľkým úspechom. Veď Alechin zohral 87 turnajov a pritom na 62 obsadil 1. miesto. Vybojoval 5 matchov o titul majstra sveta a prehral len raz. Má tiež obrovskú zásluhu v rozvoji šachovej teórie. Jeho meno nesie známe otvorenie Alechinova obrana), no takmer niet šachového otvorenia, v ktorom by Alechin nebol našiel nejaké úspešné pokračovanie.

25. 3. 1956 – v deň desiateho výročia smrti Alechina na parížskom cintoríne odhalili pomník z bieleho mramoru, na ktorom je nadpis: Alexander Alechin – geniálny šachista Ruska a Francúzska.

Na záver uverejňujeme jedinú úlohu, ktorú Alechin zložil ako gymnazista, samozrejme na vyučovaní a naslepo. I. G.


Vzad << >> Vpred