Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 3. 1968)


Problém č. 313

Andrej Ančin, Komárno, ČSSR

I. cena ex aequo

BCF 1966–67

Mat 3. ťahom (13+10=23)Kontrolná notácia: bKd1 Da8 Sd3 Sg1 Jf3 Jg6 Pb4 c2 c6 d6 e2 e5 f6 (13), čKe3 Vf2 Sb2 Jb5 Jh5 Pb6 c3 c7 g3 g7 (10) – trojťažka. Veľký úspech známeho slovenského šachového skladateľa na oficiálnom turnaji Britskej šachovej federácie. Pozor, pokusy 1.Da2? a 1.Dc8? viaznu na 1...g:f6! a 1...c:d6! Aký bude úvodník?


Šachové správy

* Brnenskí šachisti J. Kalendovský, I. Kopeček a Z. Závodný pod vedením F. Blatného začali vydávať nový šachový časopis KOLT (Keres–Olafsson–Larsen–Tal), ktorý okrem teoretických článkov, úloh a štúdií prináša aj rôzne zaujímavosti zo šachu, ako napr. "Šach a samočinné počítače", "Šach a literatúra" a iné. Časopis KOLT si môžete objednať na adrese: DPM Brno, Lidická 50, oddelenie telovýchovy, F. Blatný.

Riešenie problému č. 306 (Alechin) z 17. 11. 1967. 1.Df5 hr. 2.Va7+ a 2.Kd7! 1...S:f5 2.Va7+ K:e6(g6) 3.Ve7(g7) mat, 1...S:d5 2.Kd7 S:f5 3.Jh8 mat atď. Jediná Alechinova úloha, ktorá má dnes už len historickú cenu, lebo po obsahovej stránke by už neobstála. I. G.


Vzad << >> Vpred