Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.1.2007)


Skladba č. 371Gyula Breyer

Pesti Napló 1914

Mat 2. ťahom (7–6)Významného maďarského šachového skladateľa Juliusa (Gyulu) Breyera (30.4.1893-9.11.1921) viažu k Slovensku dve skutočnosti: posledné roky svojho krátkeho života prežil v Bratislave a jeho otec pochádzal z Nitry. Aj keď Julius vynikol najmä ako praktický šachista (medziiným vytvoril svetový rekord v simultánke naslepo, keď 30. januára 1921 v Košiciach hral naraz proti 25 súperom) a jeho tvorba predstavuje iba niekoľko desiatok skladieb, prejavil aj tu výnimočný talent – napríklad ako prvý na svete uverejnil retrográdnu skladbu s využitím 50-ťahového remízového pravidla a patrí mu priorita aj vo dvojťažke s tzv. sekundárnohrozbovým paradoxom (na dnešnom diagrame). V Bratislave vydal r. 1920 za spolupráce Richarda Rétiho 5 čísiel časopisu Szellemi Sport – Geistes Sport, ktorý obsahoval aj malú kompozičnošachovú časť, a viedol šachovú rubriku vo viedenskom časopise Bécsi Magyar Ujság. Treba ešte dodať, že hoci ho pôvodne pochovali na bratislavskom neologickom židovskom cintoríne, jeho pozostatky boli r. 1987 exhumované a uložené v mieste jeho rodiska – Budapešti.

Kontrolná notácia: b. Ke7 Db7 Vf4 Sa7 Sf5 Jg6 Pg4 (7), č. Kd5 Vd6 Jd2 Jf3 Pc6 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 370 (Kriučkov – mat tretím ťahom): 1.Dh7 tempo 1...Jc3(Jd2) 2.Db1+ J:b1 3.Jc2 mat, 1...Ka2 2.D:e4 tempo b1D 3.D:b1 mat, 1...b1D 2.Jc4+ Da2 3.Dh1 mat, 1...b1J 2.Db7 J:a3 3.V:a3 mat. Štyri pestré varianty zakončené zaujímavými modelovými matmi. (ff)


Vzad <<  >> Vpred