Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(11.7.2020)


Skladba č. 1055Werner Biedermann

Neue Leipziger Zeitung 1933

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kh4 Dd4 Vh7 (3), č. Kg6 Sg8 Pf7 g7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1054 (Stošić): Zvodnosť 1.Vc6? hrozí 2.Sc4 mat, 1...Ja5 2.Sa4 mat, 1...Jc5 2.Vb6 mat, vyvrátenie 1...Jd6!, riešenie 1.Vc2 hrozí 2.Sa4 mat, 1...Ja5 2.Vb6 mat, 1...Jc5 2.Sc4 mat. Mimoriadne ekonomické spracovanie hrozbovej Lačného témy (keď hrozbový mat a maty po dvoch nezmenených obranách vo zvodnosti a riešení vychádzajú v cyklicky posunutom poradí). Modernejším názvom tohto námetu je Šedejov cyklus. (ff)


Vzad <<  >> Vpred