Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 7. 1966)


Problém č. 246

Dr. Ottó T. Bláthy, Maďarsko

Chess Amateur, August 1922

Mat 12. ťahom (2+16=18)Kontrolná notácia: bKf5 Jh5 (2), čKd5 Dc7 Vb4 Vc4 Sa6 Sh4 Ja1 Jb7 Pb5 b6 c3 c6 d3 d4 d6 g3 (16) – dvanásťťažka.

Teoreticky samotný kráľ s jazdcom nemôžu dať mat osamotenému kráľovi. Ide to však vtedy, ak mu nejaké jeho vlastné figúry zavadzajú. Svedčí o tom dnešná kuriózna úloha najlepšieho skladateľa mnohoťažiek všetkých čias – Maďara Dr. Bláthyho. V jeho úlohe však zavadzajú čiernemu kráľovi kompletne všetky figúry! Zaujímavé bude asi tiež to, že dnešná minimálka (ak biely má len dva kamene) je na riešenie asi ľahšia ako ťažšia dvojťažka a je pre riešiteľa priam lahôdkou.

Riešenie problému č. 239 (Vladimirov a Timonin) z 21. 5. 1966. I. zvodnosť 1.e3? 1...Db4, S:c4, a:b3 2.D:b4, Db2, De1 mat, viazne na 1...K:c4! II. zvodnosť 1.Jb2? 1...S:c4, a:b3 2.Jd1, D:a5 mat, viazne na 1...Db4! III. zvodnosť 1.Je5? 1...Db4, a:b3 2.Db2, D:a5 mat, viazne na 1...S:c4! IV. zvodnosť 1.Jc1? 1...S:c4, a:b3 2.Ja2, D:b3 mat, viazne na 1...Db4! Preto 1.Jc5 hr. 2.Jb3~ mat, 1...Db4, S:c4, a:b3, K:c4 2.Dc1, Je4, D:b3, J:a5 mat. Päťfázová zámena troch matov pričom 10 je rôznych, s cyklickým vylučovaním zvodností. Jedna z najlepších tohoročných úloh.

Riešenie problému č. 240 (Bláthy) z 28. 5. 1966. 1.Kb2 c4+ 2.K:a1 b2 mat. Maličkosť, ktorá bude vždy efektná.

Riešenie problému č. 241 (Soloviev) zo 4. 6. 1966. 1.Vcf7 tempo, 1...V~, V:d6!, S~, S:d6!, J~, e4 2.V:e5, J:c5, Ve7, Jd8, Vf6, c:d5 mat. Jednoduchá úloha s blokovaním poľa a antiduálom.

Riešenie problému č. 242 (Vladimirov) z 11. 6. 1966. 1.Kg5 tempo, 1...V:g7+, Vf8 až a8 2.h:g7, Vf7 až a7 mat. Zaujímavá, no už málo originálna úloha. I. G.


Vzad << >> Vpred