Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 4. 12. 1957)


Úloha č. 836

Imants Draiska, SSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+7)


Úloha č. 837

Lörinc Bata, Maďarsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+7)Úloha č. 838

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+12)Riešenia úloh pošlite do 13 dní.

* Medzinárodný turnaj k 40. výročiu VOSR v skladaní šachových problémov vypisuje KFIS, Tuvinská A. O., SSSR, Kyzyl, ul. Krasnych partizan 4. Dvojťažky (rozhodca E. Ruchlis), troj– a viacťažky najviac s 12 figúrami (A. Kozlov), štúdie (A. Kopnin) pošlite do konca r. 1957. Hlavným rozhodcom je A. Bron. Odporúčame našim skladateľom!


Vzad <<  >> Vpred