Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(9.8.2014)


Skladba č. 756Nils Adrian Bakke

Probleemblad 1972

Mat 2. ťahom (6–1)

Ve8 postupne na e7, d7, d8Kontrolná notácia: a) b. Kf8 Ve8 Vh5 Je6 Pa6 b7 (6), č. Kc6 (1), b) Ve8 premiestniť na e7, c) Ve8 na d7, d) Ve8 na d8; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 755 (Zalokockij): 1.Ke4! tempo 1...Kc8 2.Sg4 mat, 1...K:c6 2.Sa4 mat, 1...Ke6,Ke8 2.De7 mat. Hviezdica čierneho kráľa, ale autor uvádza aj pokusy 1.Sa4? Kc8! a 1.Sg4? K:c6!, ktoré spolu s riešením (viac-menej formálne) vytvárajú tzv. Banného tému. (ff)


Vzad <<  >> Vpred