Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(16.8.2014)


Skladba č. 757

Niktopolion Kaščejev

Zviazda 1968

Mat 2. ťahom (3–4)Kontrolná notácia: b. Kd1 De7 Vf6 (3), č. Ke3 Pc4 d4 e4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Celkový dojem najlepšie dotvárajú zvodnosti 1.De5?, 1.De6? a 1.Dd7? (s hrozbami 2.Dg3, resp. Dh3 mat), vedúce k zámenám matu po 1...d3. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 756 (Bakke): a) 1.b8D Kd7 2.Dc8 mat, b) (Ve7) 1.b8V! Kd6 2.Vb6 mat, c) (Vd7) 1.b8J+! Kb6 2.Vb7 mat, d) (Vd8) 1.b8S! Kb6 2.Vd8 mat. Podarené štvorčatá, keď rôzna poloha veže "v malom štvorci" vedie k rôznym premenám toho istého pešiaka (čomu sa medzinárodne hovorí Allumwandlung). (ff)


Vzad <<  >> Vpred