Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(2.8.2014)


Skladba č. 755Roman F. Zalokockij

Zvláštne čestné uznanie

Komsomoľskij prapor 1982

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kf5 Db4 Sd1 Se5 Jc6 (5), č. Kd7 Pc7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 754 (Lindgren): 1.Vf2 tempo 1...e1~ 2.Jb2, Db3, Dg4, Df3, Dd3 mat, 1...e1S 2.Jb2, Db3, Dg4, Df3 mat, 1...e1V 2.Jb2, Db3, Dg4 mat, 1...e1D 2.Jb2, Db3 mat, 1...e1J 2.Jb2 mat a "navyše" 1...Ke1 2.Dg1 mat. Unikátny a výborne realizovaný nápad: postupné znižovanie počtu "duálových" matov od teoretických piatich po jeden podľa výberu premenenej figúry. (ff)


Vzad <<  >> Vpred