Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 10. 1958)


Nová riešiteľská súťaž

Dnešnými úlohami otvárame šachovú riešiteľskú súťaž, ktorá potrvá do konca tohto roka. Na súťaži sa zúčastní každý, kto správne rozrieši aspoň jednu úlohu uverejnenú v našej rubrike v tomto období. Úlohy budeme uverejňovať každú stredu. Ich riešenia posielajte vždy najneskôr 13. deň po uverejnení na adresu redakcie "PRÁCA", Bratislava, ul. Februárového víťazstva 6/d s označením "ŠACH" pri adrese. Riešenia sa bodujú obvyklým spôsobom.

Najlepší riešitelia nevyhrajú spartaka, pretože ten je určený iba pre súťaže, pri ktorých netreba rozmýšľať. Budú však odmenení dvojnásobne: najprv pôžitkom, ktorý im riešenie poskytne, a potom hodnotnými knihami. Získa ich sedem riešiteľov s najväčším počtom bodov a traja ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň 4 úlohy (pričom prednosť majú dosiaľ neodmenení riešitelia). Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.Úloha č. 927

I. Batsleer, Belgicko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+5)


Úloha č. 928

Albert D. Zorin, SSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+7)Prvé dve úlohy do novej súťaže v riešení. Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu v nasledujúcom ťahu. V riešeniach udajte varianty, t. j. prvý ťah a potom rôzne maty po rôznych obranách (čierneho). Mnoho úspechov!


Vzad <<  >> Vpred