Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 10. 1958)


Úloha č. 929

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+5)


Úloha č. 930

Alois Johandl, Rakúsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+10)Úloha č. 931

Lev I. Lošinskij a

Vladimir I. Šif, SSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+12)Vítame autorov dnešných trojťažiek, nových zahraničných spolupracovníkov, najmä viacnásobného preborníka SSSR v skladaní dvojťažiek a trojťažiek, L. I. Lošinského! Obe úlohy majú spoločnú hlavnú ideu, spracovanú však zásadne iným spôsobom. Vo dvojťažke treba si vybrať medzi ťahmi strelcov, vedúcimi k zámene dvoch matov. Riešenie úloh do novej riešiteľskej súťaže, vypísanej pred týždňom, pošlite do 13 dní.


Vzad <<  >> Vpred