Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 2. 1959)Riešenia úloh

Č. 917a (Amirov): 1.Sc8, č. 917b (Amirov): 1.Sf8.

Č. 918 (Riczu): 1.e:f6.

Č. 919 (Šifrin): Intencia 1.Je3, ale aj vedľajšie riešenie 1.Db6+.

Č. 920 (Hrušík): 1.Jf5, zámena matov po Jc6, resp. Jf3.

Č. 921 (Chmúra): 1.Jf4

Č. 922 (Kratochvíl): 1.De6.

Č. 923 (Matějo): 1.Kd2 (1.Kd4? Ve2!).

Č. 924 (Reiprich): 1.Sc2.

Č. 925 (Kozinka): 1.Jf5 hr. 2.Dd6+, 1...Kb4 2.Da7, 1...b4 2.Kb3, 1...Kc4 2.Dd6 atď.

Č. 926 (Maryško): 1.Jd7 V:g3 (hr.) 2...J:f6+, 1...K:g8 2.S:f6, 1...Je4 2.Dg6+, 1...Jd5 2.Jf8 atď.

Č. 927 (Batsleer): 1.V5g3.

Č. 928 (A. D. Zorin): 1.Df8.

Č. 929 (Haring): 1.Sb5 zámena matov po 1...V:b4, S:e6 vzhľadom na hry po zvodnosti 1.Se3? Vc1!.

Č. 930 (Johandl): 1.Sd7 V:d7 2.Jdb6, 1...S:d7 2.Jab6.

Č. 931 (Lošinskij – Šif): 1.a4 hr. 2.Je6+, 1...D:a4 2.e6, 1...V:a4 2.Ve6 (1...c3 2.J:a8, 1...Dd1 2.D:a8). "Veľmi dobrá úloha, ťažká téma" (K. B.).

Č. 932 (Aulina): 1.J:d5, zámena matov po 1...Kd5, d5, f5.

Č. 933 (Georgiev): intencia 1.Jb5, ale vedľajšie riešenie 1.J:e6.

Č. 934 (Vatarescu): 1.Kf1 s variantmi 2.d8D+, Se1+, V:d6 alebo V:d4.

Č. 935 (Petkov): intencia 1.Dh1, ale aj 2 vedľajšie riešenia 1.Dg1 a 1.Kb6.

Č. 936 (Savournin): 1.De1, zvodnosť 1.Da1? Vc3!, poschodová zámena matov.

Č. 937 (Nikolajev): intencia 1.Dh5, ale aj 2 vedľajšie riešenia 1.D:b8,1.Db2.

Č. 938 (Hjelle): 1.Jc7.

Č. 939 (Koll): 1.Vg6, zámena matov po 1...J:c5, 1...f:e5 a 1...Se3. "Vtipná a pekná dvojťažka" (G. Z.).

Č. 940 (Amirov): 1.Db6 Ke5 2.Dc6, 1...Kc4 2.Da5, 1...f5 2.d4 – bez výnimky na ťah kráľa odpovedá dáma a na pešiaka pešiak.

Č. 941 (Čuperka): 1.J:d3.


Výsledok riešiteľskej súťaže

Jednorazová súťaž 1. októbra 1958, úlohy č. 917-926

Dosiahnuteľný počet bodov: 26


I.-IV. cena ex aequo 26 bodov: Krištof Bolgár (Bratislava), Viliam Chmúra (Svinná), Karel Kratochvíl (Třebíč), Bořivoj Viest (Kvetoslavov), V.-VII. cena ex aequo 24: Alexander Hlavatý (Šamorín), Imrich Pribulla (Prešov), Igor Šajtlava (Zlatovce).

Ďalšie poradie: 24. J. Kozinka (Modranka), M. Slávik (Bratislava), G. Zolnay (Sládečkovce), J. Tuček (Bratislava), J. Kučerák (Myjava), K. Czucz (Mliečno), Ľ. Čierny (Podbrezová), A. Huťka (Prešov), 22: J. Kysucký (Veľký Krtíš), J. Nízky (Žilina), 18: J. Breuer (Bratislava), 17: P. Dorínsky (Paseka u Štenberku), 13: P. Kniška (Žilina).

Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 4 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred