Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(26. 2. 1959)


Riešenia úloh

Č. 913 (Dimitrov): 1.J:b7 atď. Intencia bola 1.Jc4, po 1...Jb5 však mat nevyšiel (neriešiteľnosť).

Č. 914 (Tura): 1.Dh7, recipročná zámena matov po 1...J:g6, resp. V:g6.

Č. 915 (Szwedowski): 1.Df5, zámena matov po 1...J:d4, V:d4, S:d4.

Č. 916 (Iwanow): 1.Vb7 tempo 1...Sc8~ 2.Sb5, 1...S:c6 2.Va7+, 1...Se8 (Ka6) 2.Sd4 atď.


Výsledok riešiteľskej súťaže

III. štvrťrok 1958, úlohy č. 890–916.

Dosiahnuteľný počet bodov: 112.


I. cena 104 bodov: Viliam Chmúra (Svinná), II. cena 86: Krištof Bolgár (Bratislava), III. cena 82: Ján Malik (Bratislava), IV. cena 74: Gejza Zolnay (Sládečkovce), V. cena 73: Bořivoj Viest (Kvetoslavov), VI. cena 70: Ján Kučerák (Myjava), VII. cena 67: Ján Nízky (Žilina).

Ďalšie poradie: 59: A. Huťka (Prešov), 55: T. Molnár (Bratislava), 47: P. Kardoš (Bratislava), 36: Ľ. Turčan (Košice), 30: N. Gribus (Medzilaborce), 26: P. Kniška (Žilina), 17: M. Slávik (Bratislava), 15: J. Jun (Trnava), 11: M. Nemečkay (Senica), 10: Š. Hrušík (Martin), F. Radušovský (Košice), G. Radvaňský (Košice), 7: I. Šajtlava (ZIatovce), 6: Š. Knobloch (Štós), 5: J. Kulčinský (Snina), 3: Z. Šušlík (Oščadnica), 2: J. Breuer (Bratislava), J. Holdoš (Stankovany), V. Chorváth (Senica), Š. Kašička (Žilina), V. Knocik (Žilina), K. Mistrík (Hájniky), J. Mitter (Martin), F. Rákay (Brunovce), inž. M. Šterba (Bratislava).

Okrem prvých 7 riešiteľov vyhrávajú ceny ďalší traja: Andrej Huťka, Pavol Kardoš a Peter Kniška.

Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 4 dní na adresu redakcie.

Šachová sekcia ÚV ČSTV vypisuje súťaže v skladaní šachových úloh: 1. dvojťažky (rozhodca H. Albrecht), 2. trojťažky (V. Pachman), 3. štvor– a viacťažky (R. Kofman), 4. kombinačné štúdie (A. Kazancev), 5. analytické štúdie (L. Prokeš) a 6. samomaty troj– až šesťťahové (inž. I. Mikan). V každom oddelení štyri ceny (400, 300, 200, 100 Kčs) a štyri čestné uznania s knižnými cenami. Skladby, každú na osobitnom diagrame, s menom a adresou autora a s úplným riešením, pošlite do 31. mája 1959 na adresu: F. Tesák, Táborská 9, Praha XIV – Nusle.


Vzad <<  >> Vpred