Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(12. 2. 1959)


Riešenia úloh

Č. 900 (Mann): 1.Da8 tempo Kh6 2.Dh8+ Kg5 3.Dh1! tempo, 1...f5 2.Dd8+ Kh6 3.Dh8+ atď. "Klasika" (J. Malík) "Vtipná úloha" (G. Zolnay). Jeden z prototypov úplného "kolobehu" figúry.

Č. 901 (Koll): zdan. 1...Jc5, Jd5, J:d3 2.V:b4, Jc6, Je2, kľúč 1.Vc5 hr. 2.D:g1, 1...J:c5, Jd5, J:d3, K:c5, Se3, S~ 2.Jb5, Vc4, Jb3, D:b4, D:b4, Df2. Zámena 3 matov. "Výborná úloha" (K. Bolgár).

Č. 902 (Dančuo): 1.Sa8 hr. 2.Db7, 1...Vb2 2.Dh7, 1...f3 2.Vb4+, 1...Va7 2.J:a7, 1...V:a8 2.Vb5+ atď. Viazne 1.Je7? Sd4!, 1.Dh7? Sg7!, 1.Dh3? Sc3!. "Veľmi pestrá a zaujímavá úloha" (J. Malík).

Č. 903 (Hronec): 1.S:e5 tempo 1...Jc6~, Jc:e5, Jg6~, Jg:e5 2.Jd4, d8J, Jf4, f8J! Pred úvodom 1...Jc6~, Jg6~ 2.d8J, f8J. Zámena 2 matov + zámena 2 obrán, pravda, v jednoduchej schéme.

Č. 904 (Reiprich): Intencia 1.De4 hr. 2.Dc6+, žiaľ, viazne na 1...V:f8!neriešiteľnosť.

Č. 905 (Nikolajev): Intencia 1.Vc6, ale aj 2 vedľajšie riešenia 1.Vf4 a 1.V:h4+.

Č. 906 (Filippov): Postupne nevyjde 1.Sg1, Sg3, Sf4, Se5, Sd6, Sc7?, ale až 1.Sb8 hr. 2.Dh7, 1...V7b6, Jh2, g3, V5b6, Jf6 2.D:f1, Jg3, Df3, Vc5, Jd6. "Dobrá úloha s pekným úvodníkom (K. Bolgár).

Č. 907 (Rudenko): zdan. 1...D:d4, D:f4, Sc6 2.V:e4, Jc6, Jg6, kľúč 1.Dh2 hr. 2.V:d5, a maty zo zdanlivých hier vyjdú v inom poradí: 2.Jg6, V:e4, J:c6 – cyklická zámena matov!

Č. 908 (Driver): Poschodová zámena 2 matov po ťahoch 1...K:f5, Kd5: pred kľúčom 2.Dg6, Dc6, po 1.Jf3? 2.Jg3, Jc3 (1...Ve7!) a po 1.Jf7 2.Jd6, Da8 (hr. 2.D:e6).

Č. 909 (V. a O. Bosík): Intencia 1.Dd4 hr. 2.Jd6+, varianty po 1...Jd5, D:h5 (h2), Ka5, V:d4, ale vedľajšie riešenie 1.Da1.

Č. 910 (Hasenzahl): 1.De6 hr. 2.Dd5. Po 1...Jb4, Jf4 vyjdú maty 2.Dc4, D:e4 oproti matom 2.Dc3, De3 zo zdanlivých hier. Nič nového.

Č. 911 (Amirov): Intencia 1.De6 hr. 2.D:e4+, hlavné varianty po 1...V5f4, Vfe5, žiaľ, aj 2 vedľajšie riešenia 1.D:b6 (hr. 2.V:d4+ Da6+) a 1.J:d4 (hr. 2.Jc3~+).

Č. 912 (Jönsson): Tzv. 5–fázová zámena jedného matu. Na obranu 1...S:e6+ pred úvodníkom, po zvodnostiach 1...d7 (Jc4!), 1.Dc5? (Jb3!), 1.Dc2? (Sf5!) a v riešení 1.Dh8! vychádzajú postupne maty 2.D:e6, V:e6, d:e6, J5:e6, J7e6. Jedna z najmodernejších tém.

Riešenia ďalších úloh a výsledky súťaží uverejníme v nasledujúcich rubrikách.


Vzad <<  >> Vpred