Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(24. 9. 1958)


Úloha č. 914

Waldemar Tura, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)


Úloha č. 915

Leopold Szwedowski, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)Úloha č. 916

Eugeniusz Iwanow, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+2)Troma úlohami nových poľských spolupracovníkov zakončujeme štvrťročnú riešiteľskú súťaž. V oboch dvojťažkách si všimnite zámenu matov a riešenia pošlite na redakciu do 13 dní.

Riešenia úlohy č. 897 (Přibyl): zdanlivé hry 1...K:d5, V:d5 2.D:f3, Jf2, zvodnosť 1.c4? hrozí 2.Jf2, 1...K:d3, S:d3 2.Df3, Jd6 viazne na 1...d:c3 e.p.!. kľúč 1.Sc6 hr. 2.Jd6, 1...K:f5, D:f5 2.Df3, Jf2. Temer poschodová zámena obrán!

Upozorňujeme čitateľov, že termín pre poslanie problémov do tohoročného turnaja FIDE (adresa: inž. Nenad Petrović, Zahreb, Maruličev trg 15, Juhoslávia) bol predĺžený do konca septembra t. r.


Vzad <<  >> Vpred