Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.5.2016)


Skladba č. 4095 – originál

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

Pomocný mat 3. ťahom

dvojníky: pozri text (4–3)Majstrovstvá Európy v šachovom riešení

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ka1 Se1 Jd2 Pd3 (4), č. Kb4 Vb5 Pd5 (3), b) Se1 premiestniť na b7, c) v pozícii b) Ka1 premiestniť na a2 a Vb5 nahradiť čiernou dámou; vo všetkých troch pozíciách začne čierny a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, vo dvojníkoch b) a c) vedú k cieľu dva prvé ťahy čierneho. Riešenie a) je 1.Va5+ Kb1 2.Va3 Je4+ 3.Kb3 Jc5 mat. Ďalšie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch riešení odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4091 (Mlynka): I. 1.Vb6 Sb7 2.Va6+ K:a6 3.Kb8 Sd6 mat, II. 1.Vb7 Ka6 2.Kb8 Sd6+ 3.Ka8 S:b7 mat. Cyklická zámena poradia ťahov bieleho a modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

● Tohtoročným majstrom Európy v riešení šachových skladieb (v Aténach) sa stal Murdzia (Poľ.) so 77,5 bodmi pred Mladenovićom (Srb.) 72 a van Beersom (Bel.) 72 (ale s horším časom); Peitl (SR) 58,25 skončil na 23. mieste a Klemanič na 28. V družstvách zvíťazilo Srbsko 214,5 pred Azerbajdžanom 206 a Poľskom 205,25; Slovensko (Peitl, Klemanič, Kolčák, Mihalčo) bolo ôsme so 166 bodmi. Víťazom riešiteľského "openu" sa stal Mladenović, zo Slovákov bol Peitl na výbornom šiestom mieste. Celkovo sa zúčastnilo 77 riešiteľov z 18 štátov. (kh)


Vzad << >> Vpred