Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 8. 1981)


Úloha č. 885

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13–12)Kontrolná notácia: b. Kb1, De8, Ve3, Vf6, Sb2, Sg2, Jd4, Jf5, Pb3, d3, e7, f3, g5 (13), č. Kd5, Dh5, Vd7, Vh4, Sa4, Sa5, Je5, Pc5, c7, f4, f7, h3 (12).


Riešenie problému č. 881 od Jána Krištofóryho z Iliašoviec. b. Kb1, Vd1, Sf1, Jf3, Pe5 (5), č. Kf7, De7, Sf4 (3): 1.Vd7+ D:d7 2.e5-e6+ D:e6 na K:e6 nasleduje Sh3+ a4 ... S:d7 s jasnou remízou. 3.Sc4+ D:c4 4.Jf5+ S:f5 mat ináč by stratil dámu.


Stav riešiteľskej súťaže po 2. kole

M. Bednár (Kurima), M. Borov (Vojčice), M. Jurkovský (Prešov), J. Košár (Poprad), M. Lakatoš (Trebišov), J. Majerčin (Košice), A. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom) a F. Paluška (Michalovce) po 7 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), D. Hami (Košice), M. Perháč (Slovinky), M. Revay (Spišská Nová Ves) a V. Varchol (Becherov) po 2 body.


Pre informovanosť našich riešiteľov uvádzame, koľko bodov sa dalo získať v minulej kvartálnej súťaži

V prvom riadku je číslo úlohy a v druhom riadku maximálny počet bodov, keďže bezvýznamné duály nerátame. 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879. 4, 4, 2, 6, 6, 4, 2, 6, 2, 3, 5, 8, 2.

Celkový maximálny počet bodov môže byť 54 a žiadame všetkých účastníkov riešiteľskej súťaže, aby pri prípadných reklamáciách riadili sa touto tabuľkou.


Vzad <<  >> Vpred