Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(10. 9. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Popredný taliansky šachový skladateľ žijúci v Bologne – prof. Oscar Bonivento (nar. 27. 11. 1914) spracoval vo svojom originálnom príspevku č. 214 pre našu rubriku trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...Je7, Jc7, tematickej zvodnosti a riešenia (Z–32–26). Bol redaktorom viacerých významných kompozičných šachových rubrík Talianska a napísal dve knihy o kompozičnom šachu: "Antologia dei Problemisti Italiani" (1964) a "Nuova Antologia dei Problemisti Italiani" (1992). K jeho blížiacemu sa významnému jubileu mu želáme veľa zdravia pri tvorbe pekných šachových skladieb.Skladba č. 214

Oscar Bonivento, Taliansko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (11+7)Kontrolná notácia: biely Kh2 Dd2 Va5 Vh5 Sd4 Sh1 Jb8 Jf8 Pb6 d7 f6 (11), čierny Kd6 Vc8 Ve8 Jb5 Jf5 Pc3 e3 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 206 (Mičko) zo 16. júla 1994. 1.h:g8J tempo, 1...Kc6, Kd8 2.b8J, Vd5 mat. Typická začiatočnícka práca – úvodník je veľmi slabý, aj keď maty sú pekné, lebo biely ním berie figúru a tiež jedno únikové pole kráľa a nedáva mu iné pole (A. Nandráži, Prešov). Snaha je tu a kvalita príde postupne (A. Kalita, Bratislava). Typické nováčikovské chyby: branie figúry v úvodníku a branie voľného poľa kráľovi, ale ináč pekné premeny jazdcov (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Branie úvodníkom ani natoľko nevadí, ako že na predúvodníkový šach 1...Sb3+ nie je pripravený mat (B. Moravčík, Banská Bystrica). Navrhujeme premiestniť bPh7 na g7 a vynechať čSg8 (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Žiaľ potom okrem 1.g8J! by vychádzalo aj vedľajšie riešenie 1.g8D! Maximálne bolo možné získať 2 body.

V maďarskom šachovom mesečníku Sakkélet prebiehajú tohoročné medzinárodné skladateľské turnaje v nasledujúcich kategóriách: dvojťažky (rozhodca J. Buglos), trojťažky (L. Lindner), samomaty (J. Csák) a pomocné maty (T. Érsek). Príspevky treba zasielať na adresu: Sakkélet, H–1363 Budapest p.f. 52, Maďarsko. (ij)


Vzad <<  >> Vpred