Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 3. 9. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Dnešná "skorominiatúrna" pôvodná dvojťažka je konštruovaná vo forme dvojníka, keď pozícia B vznikne z pozície diagramu preložením čPe6 na f5. Správne riešenie každého dvojníka budeme hodnotiť 2 bodmi.Skladba č. 213

Gennadij Koziura, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (3+5)

a) diagram, b) čPe6 na f5Kontrolná notácia: biely Kh2 Dd4 Jd3 (3), čierny Kd1 Se8 Pd2 e2 e6 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia A), ako aj po premiestnení čierneho pešiaka e6 na f5 (pozícia B).

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 205 (Vetter) z 9. júla 1994. Nejde 1.Vf4? b5! Rieši iba 1.Vf8 (hr. 2.Va8+) S:f8 2.e7! S:e7 3.Jc3+ Ka3 4.D:e7 mat, 1...D:b1+ 2.Va8+ Sa3 3.V:a3 K:a3 4.Da5 mat. Typická kombinácia pomocou viacťahových hrozieb s cieľom previesť čierneho strelca na to správne pole (B. Moravčík, Banská Bystrica). Presné ako hodinky (Šachový klub (YMCA–ŽSR, Nitra). Veľmi pekná skladba s dvoma peknými modelovými matmi v hlavných variantoch (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Avizované ľahké riešenie som dlho nenachádzal, zakiaľ som neodhalil lišiacky ťah 2.e7! (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Po č. 205 je stav dlhodobej riešiteľskej súťaže nasledovný: maximálny počet bodov 52 získala vedúca pätica Bandžuch, Brídzik, Karel, Kulik a Ralík za zisk 3 bodov za vedľajšie riešenie č. 197 (Gavrilov). Niektorí riešitelia si mysleli, že sme úmyselne vynechali čPb4. Nie je to pravda, stačí si pozrieť Československý šach 1929 (str. 113, diagram č. 272) a 1930 (str. 18, kde je uverejnený výsledok turnaja trojťažiek z roku 1929) – obe pozície sú bez čPb4. Poradie ďalších riešiteľov: 49b: Baroška, Brndiar, Červenka, Hatala, Ivančo, Kalita, Lupták, Moravčík, Nandráži, Ondruš, Ostrochovský, Svrček, Šachový klub YMCA–ŽSR a Vítek, 48b: Kolář a Šumný, 46b: Mojš, 38b: Tomanička, 35b: Fabiny, 34b: Hlinka, atď. Súťaž však ešte ani zďaleka nie je rozhodnutá a bolo by nešportové dopredu sa vzdávať. (ij)


Vzad <<  >> Vpred