Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(27. 8. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Autora dnešnej reprodukovanej štúdie kvôli väčšej objektívnosti prezradíme až pri riešení tejto skladby. Nie je na riešenie ťažká, no zato veľmi poučná. Kompletné riešenie budeme preto hodnotiť iba 4 bodmi.Skladba č. 212

Ladislav Prokeš, Česko

Časopis českých šachistů 1911

Biely vyhrá (6+4)Kontrolná notácia: biely Ka1 Sf1 Jc6 Pb2 d5 g4 (6), čierny Kb3 Dg6 Pe7 g5 (4) – biely začne a vynúti si výhru.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 204 (Onkoud) z 2. júla 1994. Zvodnosť 1.c3? hr. 2.d3(d4) mat, 1...c4, Sf5 2.d4, d3 mat, viazne na 1...d4! Zvodnosť 1.d3? hr. 2.c3(c4) mat, 1...d4, Sa5 2.c4, c3 mat, viazne na 1...c4! Zvodnosť 1.d4? hr. 2.c3(c4) mat, 1...Sa5 2.c3 mat, viazne na 1...Sf5! Zvodnosť 1.c4? hr. 2.d3(d4) mat, 1...Sf5 2.d3 mat, viazne na 1...Sa5! Rieši 1.Vaa1 hr. 2.Vh1 mat, 1...Sg4+ 2.J:g4 mat. Obsahová nepreviazanosť pokusov a riešenia, ktorá sa občas vyskytla v skladbách Milana Bednára, no tam bola tematicky namieste, tu je to sporné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vlastní obsah je opravdu moc jednoduchý (Ing. J. Karel, Praha). Skladba pripomína orientálny bazár, na ktorom sa všetko zamieňa (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Dobrým tréningom majstrovstiev sveta v riešení šachových skladieb vo francúzskom Belforte bol riešiteľský OPEN, v ktorom bolo možné získať 60 bodov v časovom limite 180 minút. Poradie najlepších (celkove 57 účastníkov) j e nasledujúce: 1. J. Nunn 60/166, 2. M. Kovačević 55,5/160, 3. R. Baier 52,5/169, 4. D. Wissmann 52/177, 5. M. Caillaud 51,5/180, 6. M. Mladenović 51/180, 7. H. Hurme 48,5/180, 8. M. Ott 45,5/174, 9. V. Krivenko 45/180, 10. A. Ažusin 43,5/175, atď. Slovenskí riešitelia obsadili nasledujúce miesta: 22. P. Gvozdják 34/180, 41. M. Kolčák 23/175, 43. L. Packa 22,5/172 a 49. Ľ. Širáň 20/180. Obrovský úspech dosiahlo Slovensko, keď za nového predsedu Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach bol zvolený s prevahou Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. (ij)


Vzad <<  >> Vpred