Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(20. 8. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Včera sa v plnom zdraví dožil 60 rokov významný slovenský šachový skladateľ a publicista – Ladislav Salai sr. (nar. 19. 8. 1934). Prvotinu uverejnil v roku 1952 a odvtedy zložil vyše 250 skladieb, prevažne dvojťažiek. V Albumoch FIDE získal doteraz 6,67 bodu a v skladateľských súťažiach 44 vyznamenaní, z toho 6 prvých a 12 ďalších cien. V roku 1984 vydal výber z vlastnej tvorby pod názvom "L. Salai x 171". Od roku 1983 vydáva kompozičný bulletin Mat–pat. Je vedúcim rubriky "Umenie na diagramoch" v mesačníku ŠACHprofil. V dnešnej ukážke č. 211 z jeho tvorby je na každý ťah čierneho pripravený mat (pozícia "biely na ťahu"). Ako sa po správnom úvodníku maty zo zdanlivých hier zamenia?Skladba č. 211

Ladislav Salai sr., Slovensko

1. pochvalná zmienka

Memoriál J. Breyera 1973

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kd4 De2 Va6 Vc8 Sa3 Jd6 Jf3 Pc4 (8), čierny Kc6 Vb4 Jb6 Jc7 Pd7 f4 f5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 203 (Junker) z 24. 6. 1994. Okamžité 1.Ka7? hr. 2.Jb6+ Kc5 3.Ve5 mat, viazne na 1...Vh5! 2.S:d7 Vh7! Nevyjdú ani hlavné plány 1.Sa6? c:d2! a 1.S:d7? V:f6! Preto biely uskutoční najskôr prípravný plán 1.Kb8 hr. 2.Jc7+ Kd6 3.Vd4 a po obranách 1...V:d2 a 1...Vh5 už oba hlavné plány vychádzajú: 1...V:d2 2.Sa6! Vd4 3.Vf5 mat, 1...Vh5 2.S:d7! Ve5 3.Vd3 mat. Dva varianty s viacnásobnou motivačnou analógiou, pričom na pôsobivosti neuberie trochu symetrie okolo diagonálnej osi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Keď armáda pod vedením strelca neuspela, zasiahol sám kráľ a zvíťazil (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Majstrom sveta v riešení šachových skladieb v Belforde sa stal A. Zude z Nemecka, keď získal plný počet 90 bodov, 2. M. Caillaud (Francúzsko) 80, 3. J. Mestel (Veľká Británia) 79,5, atď. Umiestnenie našich riešiteľov je nasledovné: 14. P. Gvozdják 67, 16. M. Kolčák 66,5, 27. L. Packa 61,5 a 43. Ľ. Širáň 49. V súťaži družstiev zvíťazilo Nemecko 158,5 pred Veľkou Britániou 157 a Francúzskom 154. Slovensko sa umiestnilo na peknom ôsmom mieste so ziskom 133,5 bodu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred