Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(13. 8. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Prof. Karol Mlynka (nar. 11. 8. 1944) – popredný slovenský šachový skladateľ a zakladateľ slovenskej školy sa dožil 50 rokov. Prvotinu uverejnil v roku 1961 a odvtedy zložil asi 300 skladieb rôzneho žánru. V skladateľských súťažiach získal asi 130 vyznamenaní, z toho 14 prvých a asi 30 ďalších cien. Úspešný je aj v Albumoch FIDE, kde doteraz získal 14 bodov, za čo mu bol udelený titul majstra FIDE. Vyše 20 rokov vyučoval nemčinu na gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Len nedávno sa presťahoval do Bratislavy, kde pôsobí v tvrdej učiteľskej kariére. V dnešnej pôvodnej dvojťažke pre našu rubriku si všimnite hrozbu v riešení a dvoch tematických zvodnostiach, pretože sa v niektorej z fáz objaví aj ako mat.Skladba č. 210

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: biely Kh1 Dh2 Vc2 Vh8 Sa3 Sf1 Jg2 Pe4 f3 (9), čierny Kd4 Sa8 Sb6 Ja2 Jf7 Pd5 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 202 (Rejtman) z 18. júna 1994. Zdanlivé hry 1...Dd3, Sd3 2.Dh4, Jc3 mat. Zvodnosť 1.Dd1? hr. 2.Jd6 mat, 1...Dd3, Sd3 2.Dg4, Da4 mat, viazne na 1...e:f5! Rieši 1.Dd2 hr. 2.Jd6 mat, 1...Dd3, Sd3 2.V:e5, Db4 mat. Klasický Zagorujko (Z–32–26) s využitím škodlivého motívu blokovania poľa vo viacerých hrách, ale aj niektorých ďalších strategických motívov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ojedinelá trojfázová skladba, v ktorej pri rovnakých obranách v každej fáze vychádzajú iné maty. Potknutie niektorých riešiteľov na majstrovstvách Slovenska spôsobil zaiste časový limit (A. Kalita, Bratislava). Škoda, že na poli c5 stojí biely pešiak. Keby stal na poli b3, vyšla by ešte obrana 1...Dc3+ 2.J:c3 mat (J. Brndiar, Horné Rakovce). Je to pravda, no potom by zvodnosť 1.Dd1? viazla aj po 1...Sd3! a to je tematická obrana. Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred