Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 4. 11. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Po krátkej prestávke pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž pozoruhodnou pôvodnou dvojťažkou č. 218 od Mgr. Emila Klemaniča zo Spišskej Novej Vsi (nar. 18. 5. 1967). Okrem zdanlivej hry 1...Kf3 2.Dh3 mat si všimnite aj tematickú zvodnosť 1.Dg4? tempo.Skladba č. 218

Emil Klemanič, Slovensko

Originál pre Denník

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: biely Kc1 Dd7 Vd2 Sf1 Jf6 Jg6 Pb3 b4 d4 (9), čierny Ke3 Vh1 Sd3 Sg1 Pc2 c6 e4 f2 h2 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu Denníka, Gorkého 5, 812 78 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 210 (Mlynka) z 13. augusta 1994. Zvodnosť 1.Vh5? hr. 2.Dg1 (A) mat, 1...d:e4 2.Vc4 (B) mat, viazne na 1...Jg5! Zvodnosť 1.Vhc8? hr. 2.Vd2 (C) mat, 1...Je5, Sc7, Jc1 2.Dg1 (A), Sc5, Sb2 mat, viazne na 1...Sc6! Rieši 1.Vd8 hr. 2.Vc4 (B) mat, 1...Jc3, Je5, J:d8, S:d8 2.Vd2 (C), Dg1 (A), Dh8, Sc5 mat. Veľmi pekná skladba, v ktorej biely má viac ako desať takých ťahov, ktorými vytvára čiernemu matové hrozby, no len jeden z nich vedie k cieľu (A. Nandráži, Prešov). Rotácia zámeny dvoch funkcií troch matov v čistej forme, ale dojem by umocnilo, keby aj ďalšie maty okrem 2.Vc4 spĺňali antiduálové kritérium (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zajímavý námet – stále je zde co vymýšlet (Ing. J. Karel, Praha). Všetko najlepšie nášmu profesorovi, aby ešte veľa rokov nás obohacoval v šachovom umení (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Desiata partia zápasu Kamsky–Anand (dámskym pešcom) mala nasledujúci priebeh: 1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.c3 g6 4.Sg5 Db6 5.Db3 Je4 6.Sf4 Jc6?! 7.d5 Jd8 8.Jbd2 Jf6? 9.e4 d6 10.Sb5+ Sd7 11.a4 Dc7 12.0-0 Sg7? 13.e5 Jh5 14.e:d6 e:d6 15.Vfe1+ Kf8 16.S:d7 D:d7 17.Db5 a čierny sa vzdal.

Peter Mojš (Košice). V skladbe č. 205 (Vetter) z 9. júla 1994 nejde 1.Vf4? b5! 2.Jc3+? Ka3 3.D:a1? b:a1D! (pole a1 je kryté čPb2). (ij)


Vzad <<  >> Vpred