Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(18. 11. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Dnešná utajená štvorťažka je už predposlednou súťažnou skladbou našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike už tradične záverečnou štúdiou č. 220. Kompletné riešenie č. 219 budeme hodnotiť 4 bodmi.Skladba č. 219

Sigmund Herland, Rumunsko

Paralléle 50, 1917

Mat 4. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kg2 Vd4 Sf6 Jb4 Pc2 d5 e2 f5 (8), čierny Kh4 Jg4 Jg5 Pc4 d7 e3 h5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu Denníka, Gorkého 5, 812 78 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 211 (Salai sr.) z 20. augusta 1994. "Biely na ťahu": 1...V~, V:c4+!, Vb5!, K:d6 2.Je5, D:c4, c:b5, V:b6 mat. Rieši 1.Ke5 tempo, 1...V~, V:c4!, Vb5+!, Kc5 2.Jd4, D:c4, c:b5, V:c7 mat. Voľná zámena matu a výmena obranných motívov v predĺžených obranách – svojská kombinácia zvyčajne nekombinovaných tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Oddychová skladba (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 212 (Ladislav Prokeš /8. 6. 1884 – 9. 1. 1966/, Česko, Časopis českých šachistů 1911) z 27. augusta 1994. 1.Sc4+! Ka4! (najsilnejšia obrana: po 1...K:c4 príde 2.Je5+ a biely ľahko vyhrá, lebo získa dámu; slabé je aj 1...Kc2 2.Sd3+ D:d3 (2...K:d3 3.Je5+ a biely vyhrá, lebo získa dámu) 3.Jb4+ Kd2 4.J:d3 K:d3 5.Kb1! a prevaha pešiaka stačí bielemu na výhru) 2.Ka2! hr. 3.b3 mat, 2...Dc2! (jediná obrana proti matu) 3.Sb5+ K:b5 4.Jd4+ a biely vyhrá. Strelec dámu najskôr poriadne vyzvŕtal, aby ju potom spoluhráč jazdec zobral (A. Kalita, Bratislava). Niekoľko vidličiek čierny zažehná, poslednú už nie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jak jsem studii řešil, řekl jsem si, že to nemôže být nikdo jiný než Prokeš. A také že je! (Ing. J. Karel, Praha). Jednoduché, ale veľmi efektné (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Kto uviedol iba obranu 1...Kc2 a nemal pokračovanie po silnejšej obrane 1...Ka4, získal iba 1 bod. Maximálne bolo možné získať 4 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred