Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 12. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


V pôvodnej dvojťažke č. 222 od majstra FIDE Zoltána Labaia (nar. 1. 10. 1942) z Veľkého Kýru neprehliadnite, že pred úvodníkom po 1...Sc5 a 1...S:a3 vychádzajú dva maty: 2.Dg3 (A) mat a 2.Df3 (B) mat. Čo sa stane po správnom úvodníku?Skladba č. 222

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Denník

Mat 2. ťahom (11+8)Kontrolná notácia: biely Kh7 Dh5 Va3 Ve8 Sa7 Jf5 Pc2 d4 g2 g3 g6 (11), čierny Ke4 Vd8 Ve1 Se7 Je5 Pd5 f6 g7 (8) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu Denníka, Gorkého 5, 812 78 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ. Jeden riešiteľ dostane 50 Sk a jeden získa peknú šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 216 (Tunin a Garaj) z 24. 9. 1994. Pozícia a) 1.Jc5 hr. 2.Je4 mat, 1...Vd5, Ve6, V:f4, b:c5 2.Jc4, D:e6, De6, S:c5 mat. Pozícia b) 1.Jc3 hr. 2.Je4 mat, 1...Ve5, Vd5, Ve6, V:f4 2.f:e5, D:d5, Jc4, Dd5 mat. Pekná zámena matov (A. Nandráši, Prešov). Kombinácia polorecipročnej a voľnej zámeny hier typu Z–23–45 s asi nevyužitým bielym potenciálom (B. Moravčík, B. Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie skladby č. 217 (Herland) z 1. 10. 1994. Viacerí riešitelia sa potkli na chytáku 1.Sg4? Vh5! 2.V:c4?Vf5! Preto iba 1.Sh3 hr. 2.V:c4 K:c4 3.Dd3 mat, 2...J:c4 3.e4 mat, 1...d6(Sd6) 2.V:e5+ Kc6 3.Vc5 mat, 2...d:e5, K:e5 3.e4, Df5 mat. Duál po 1...Jc8 2.Df7+ K:e4 3.D:c4 mat a 3.Df3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Ťažká klasická skladba (A. Kalita, Bratislava). Fantastická skladba (Ing. A. Ivančo, B. Bystrica). Najťažšia skladba súťaže s loydovským úvodníkom (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie skladby č. 218 (Klemanič) zo 4. 11. 1994. Zdanlivá hra 1...Kf3 2.Dh3 mat. Zvodnosť 1.Dg4? tempo, 1...K:d4 (a) 2.V:d3 (A) mat, viazne na 1...c5! Zvodnosť 1.De6? hr. 2.V:d3 (A) mat, viazne na 1...K:d4! (a). Zvodnosť 1.De7? hr. 2.V:d3 (A) mat, viazne na 1...Kf3! (b). Rieši 1.D:c6 tempo 1...K:d4 (a), Kf3 (b) 2.Dc5, V:d3 (A) mat. Branie v úvodníku donútilo čierneho, aby sa prejavil, na čo biely odpovedal zámenou matov (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body. (ij)


Vzad <<  >> Vpred