Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 1. 10. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Už 40 rokov nežije Sigmund Herland (27. 9. 1865 – 11. 8. 1954) – jeden zo zakladateľov rumunského kompozičného šachu. Zložil vyše 1500 skladieb rôzneho žánru a najlepšie výsledky dosiahol v trojťažkách a samomatoch. 360 jeho skladieb je uverejnených v knihe Problems Choisis (1948). Dnešná trojťahová ukážka z jeho tvorby bude tvrdým orieškom pre nejedného riešiteľa a môže vážne prehovoriť do konečného poradia našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá končí skladbou č. 220.Skladba č. 217

Sigmund Herland, Rumunsko

I. cena

Tidskrift för Schack 1905

Mat 3. ťahom (9+12)Kontrolná notácia: biely Kg8 Dg6 Ve4 Sf5 Sg1 Pa3 a6 c2 e2 (9), čierny Kd5 Vh2 Sb8 Jb6 Pa4 a7 c4 d7 e5 g2 g3 h6 (12) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 209 (Pachman) z 6. augusta 1994. 1.Se2 hr. 2.Dc3+, 1...S:e2 2.Dc3+ K:c5 3.d4 mat, 1...J:e2 2.Da3! Jc3 3.d:c3 mat, 1...Jf5 2.Je6 Ke4 3.d4 mat. Pôsobivá skladba (P. Mojš, Košice). Veľmi pekná skladba (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Biely pešiak d2 matuje na troch rôznych poliach, pričom sa dvakrát uplatní väzba (A. Ostrochovský, Kotešová). Je potešením riešiť takéto skladby, lebo vyžarujú zo seba krásu a umenie (A. Kalita, Bratislava). Tři pěšcové modelové maty – výborné (Ing. J. Karel, Praha). Tri modelové maty pešiakom d2, z toho dvakrát s väzbou čPc4, pričom silnejšie figúry plnia úlohu "nosičov vody" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

V rámci medzinárodného šachového turnaj a Open Tatry 1994, ktorý sa uskutoční v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici v dňoch 15. 10. – 22. 10. 1994 bude vo štvrtok dňa 20. 10. 1994 od 14,00–18,00 hod. usporiadaná hodnotná riešiteľská súťaž šachových skladieb. Je dotovaná cenami 1000, 700, 500, 300 a 200 Sk. Vklad do súťaže je 100 Sk a možno sa prihlásiť tesne pred začiatkom v hoteli Morava. Účastníci turnaja neplatia vklad do riešiteľskej súťaže. (ij)


Vzad <<  >> Vpred