Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 6. 8. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Už 10 rokov uplynulo odvtedy, čo zomrel medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Vladimír Pachman (16. 4. 1918 – 8. 8. 1984). Bol bratom známeho veľmajstra a disidenta Luděka Pachmana (nar. 11. 5. 1924), ktorý sa nedávno dožil 70 rokov. Celkove zložil vyše 1200 skladieb, prevažne trojťažiek a mnohoťažiek z oblasti českej školy úlohovej. V Albumoch FIDE 1914–1985 získal 112,75 bodu, čo je doteraz v historickej tabuľke deviate miesto. Aktívny bol aj v publikačnej činnosti. Bol redaktorom kompozičnej časti Šachového umenia 1950 a Československého šachu 1952–53 a 1958–65. Napísal knihy Problémový šach (1950), Šachová úloha (1953), Vybrané šachové skladby V. Pachmana (1972) a Vybrané šachové skladby (1980). V dnešnej trojťahovej ukážke z jeho tvorby zaujmú tiché druhé ťahy bieleho v tematických variantoch, ktoré sa končia modelovým matom.Skladba č. 209

Vladimír Pachman, Česko

I. cena

Československý šach 1962

Mat 3. ťahom (6+12)Kontrolná notácia: biely Kb7 Db4 Sd3 Sf4 Jc5 Pd2 (6), čierny Kd4 Vh6 Sf1 Jg3 Jh7 Pb2 b5 c4 d5 e7 g6 h4 (12) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 201 (Rogožin) z 11. júna 1994. Nejde 1.Sb6? S:d2! Rieši 1.Sb4 hr. 2.J~ mat, 1...b:a4, b2, e:d6+, e:f6+, g5, S:g3+, Sf2, S:d2 2.Jc3, Jc5, J:d6, J:f6, J:g5, J:g3, J:f2, J:d2 mat. Náročnosť konštrukcie skladby neznižuje ani ľahké riešenie (A. Kalita, Bratislava). Známy námet, o ktorý sa už pokúsili viacerí autori, nikdy však s úspechom v súťaži (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekný kolotoč humoru – môže slúžiť pre začiatočníkov ako príklad využitia jazdca s dôrazom, že v centre je najúčinnejší (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Krásny koncert jazdca (A. Nandráži, Prešov). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Práve vyšlo 43. číslo časopisu "Šachová skladba", ktorý vydáva Ing. Jaroslav Brada, CSc., Na strži 61, 140 00 Praha. Obsahuje iba jeden článok z pera Zdeňka Libiša: Karel Sobek – skladatel že zlaté Hané. Obsahuje výber 156 úloh Karela Sobeka (nar. 6. 2. 1908) – významného a stále tvoriaceho moravského autora. (ij)


Vzad <<  >> Vpred