Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 2. 12. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


V dnešnom pôvodnom príspevku mladého, ale už významného bratislavského autora je spracovaná Lačného hrozbová téma: 1.Sg7? hr. 2.b7 (B) mat, 1...J~ 2.b7 (B) mat, 1...Je5! 2.Vf6 (C) mat. Stačí už len nájsť hrozbu správneho úvodníka a nové maty po obranách 1...J~ a Je5! Zistíte, že sa zamenili v poradí BCA. Škoda len, že zvodnosť má šesť vyvrátení, čomu sa iste rozhodca turnaja nepoteší. Podarí sa niekomu tento nedostatok odstrániť?Skladba č. 221

Peter Gvozdják, Slovensko

Originál pre Denník

Mat 2. ťahom (14+7)Kontrolná notácia: biely Ka3 Dd2 Va6 Vf7 Sa8 Sc3 Jb3 Jc8 Pa2 b6 c5 c7 e2 g6 (14), čierny Ke6 Dh3 Vd1 Ve8 Sf1 Jd3 Jf4 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu Denníka, Gorkého 5, 812 78 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ. Jeden správny riešiteľ dostane 50 Sk a jeden získa šachovú knihu.

Riešenie skladby č. 214 (Bonivento) z 10. septembra 1994. Zdanlivé hry 1...Je7, Jc7 2.Sc5, Se5 mat. Zvodnosť 1.Dg2? hr. 2.Dd5 mat, 1...Je7, Jc7 2.Dg3, Dc6 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Da2 hr. 2.Dd5 mat, 1...Je7, Jc7, Vc5, Ve5 2.Da3, De6, d:e8J, d:c8J mat. Pekný Zagorujko (Z–32–26). Napriek troche symetrie okolo d–stĺpca celok pôsobí pestro (B. Moravčík, Banská Bystrica). Všetky maty sú napriek symetrickej pozícii rozkošné (A. Nandráši, Prešov). Precízna skladba (Šachový klub YMCA–ŽSR, Nitra). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie skladby č. 215 (Šaňšin) z 17. septembra 1994. Zdanlivá hra 1...S:d5+ 2.D:d5 mat. Zvodnosť 1.D:g4? hr. 2.Jg3 (A) mat, 1...S:d5+ (a), J:e2 2.Je6 (B), V:e2 mat, viazne na 1...h1J! Rieši 1.Je6 (B) hr. 2.Jc5 mat, 1...S:d5+, J:e2 2.Jg3, D:h7 mat. Hybrid syntézy Vladimirovovej a Domrovskisovej témy (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Posledné tohoročné stretnutie krúžku bratislavských priaznivcov kompozičného šach sa uskutoční v piatok dňa 9. decembra 1994 v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 214 od 18. hod. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia. Bude sa hovoriť hlavne o novinkách z kompozičného šachu. (ij)


Vzad <<  >> Vpred