Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(17. 9. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Najlepší súčasný šachový skladateľ Kirgizska spracoval v dnešnom originálnom príspevku pre náš denník pravdepodobne prvý na svete syntézu Vladimirovovej a Dombrovskisovej témy na jednu obranu v dvoch fázach vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Nezabudnite si tiež všimnúť, že pred úvodníkom je na 1...S:d5+ pripravený 2.D:d5 mat.Skladba č. 215

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (10+9)Kontrolná notácia: biely Kg8 Dd7 Vb2 Vd3 Sa6 Sh8 Je2 Jf4 Pd5 f2 (10), čierny Ke4 Va3 Sc4 Jd4 Jf3 Pa4 g4 h2 h7 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 207 (Veselenčuk) z 23. júla 1994. Zvodnosť 1.Dd4? hr. 2.Dg4 mat, 1...V:d4 (a), f5 (b) 2.J:d4 (A), J:g5 (B) mat, viazne na 1...h5! Rieši 1.De5 hr. 2.Dg4 mat, 1...V:e5 (c), f:e5 (d) 2.Jd4 (A), J:g5 (B) mat (1...V:d3, J:d3 2.Df5, D:d5 mat). Nádherne spracovaná téma zámeny dvoch obrán (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Pomerne jednoduchá, pritom však obsahovo bohatá skladba (Ing. A. Ivančo, Banská Bystrica). Téma skladby je "Mosely" a nie "Ruchlis" (A. Kalita, Bratislava). Nie celkom čistá zámena obrán, lebo v prvej fáze neplatí antiduálový motív pre obrany z druhej fázy, iba riešenie je tematicky čisté (B. Moravčík, Banská bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Kijevský denník "Ukrajinské slovo" vypísal medzinárodný tematický skladateľský turnaj dvojťažiek (rozhodca A. Frolkin) na tému: biely jednou a tou istou figúrou matuje rôznym spôsobom v rôznych variantoch. Ako príklad uvádzajú skladbu č. 172 (Mojsienko), uverejnnú v našom denníku 30. 10. 1993: biely Kf8 Da6 Vf6 Vh1 Sb8 Se2 Jb5 Pd3 f7 h6 (10), čierny Kg5 Jh8 Pe3 f5 g6 h7 (6) – mat 2. ťahom. 1.Sh2? tempo, 1...K:h6, Kh4, f4 2.Sf4, Sf4, S:f4 mat, 1...J:f7! 1.Jd6! tempo, 1...K:f6, Kf4, f4 2.Je4, Je4, Je4 mat. Skladby treba zasielať najneskôr do 1. marca 1995 na adresu: Ukrajinské slovo, bul. Sičnevogo povstannja 6, 252 010, Kijev–10, Ukrajina. (ij)


Vzad <<  >> Vpred