Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(23. 7. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


V dnešnom príspevku kijevského autora nájdete vo forme tematickej zvodnosti a riešenia spracovanú zámenu dvoch obrán (zámena hier, pri ktorej sa fázy odlišujú len obranami: aA, bB – cA, dB). V ruskej literatúre je táto téma známa pod názvom Ruchlisova (Jefim Ruchlis (nar. 9. 4. 1925) uverejnil v roku 1946 dvojťažku, v ktorej spracoval kombináciu zámeny obrán so zámenou matov). Napriek tomu prvé spracovanie zámeny obrán pochádza už z roku 1914 a jej autorom bol americký šachový skladateľ Arthur Mosely (11. 2. 1867 – ?). Napriek tomu "Sovetskaja enciklopedia" (Moskva 1990) na strane 1017 ešte stále tvrdohlavo pripisuje objavenie tejto témy Ruchlisovi.Skladba č. 207

Sergej Veselenčuk, Ukrajina

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: biely Kf1 Dc3 Je6 Pc4 d3 e3 f2 h3 (8), čierny Kf3 Vd5 Jc5 Pe7 f6 g5 h7 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 199 (Rogožin) z 21. mája 1994. Pokusy 1.De5?, Db4?, Jd6+?, Dc3? Dc5? viaznu postupne na 1...e6!, e5+!, e:d6!, e:f6!, Kd8! Rieši iba 1.Dd6 hr. 2.D:e7(b8) mat, 1...e6, e5+, e:d6, e:f6 2.De7, D:e5, D:d6, Df8 mat. Jednoduché, elegantné (Šachový klub YMCA–Nitra). Pokus o tému picaninny, ale tematicky nečisté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Po predchádzajúcej namáhavej päťťažke prišla táto pekná dvojťažka ako balzam na upokojenie adrenalínu (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Frekvencia šachových turnajov svetovej špičky má také vysoké tempo, že sa FIDE rozhodla aktualizovať rating pre prvú stovku hráčov častejšie ako dvakrát ročne. Od mája 1994 platí nasledujúce poradie: Karpov 2781, Širov 2727, Anand 2721, Kramnik 2716, Salov 2711, Ivančuk 2704, Barejev a Kamskij 2699, Gelfand 2681, Jepišin 2675, Jusupov 2659, Nikolič 2654, Chalifman 2649, Topalov 2646, Drejev 2645, atď. Vyšlo tiež poradie PCA, ktoré je nasledovné: Kasparov 2808, Karpov 2797, Širov 2716, Anand 2714, Ivančuk a Salov 2708, Kramnik 2697, Barejev 2687, Short 2686, Gelfand 2676, Kamsky 2666, atď. (ij)


Vzad <<  >> Vpred