Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 9. 7. 1994)


Sponzoruje Stavoprojekt, Bratislava, a.s.


Koncom júna uplynulo práve 100 rokov od narodenia významného nemeckého šachového skladateľa Hansa Vettera (27. 6. 1894 – 13. 4. 1973) – popredného predstaviteľa novonemeckej školy. Od roku 1912 uverejnil asi 350 skladieb, prevažne logických mnohoťažiek a získal 70 vyznamenaní. Úspešný bol hlavne v Albumoch FIDE, kde získal 30 bodov, no udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa už nedožil. Dnešná ukážka z jeho tvorby nie je na riešenie ťažká, stačí si len uvedomiť, že hlavný plán 1.Jc3+? viazne jednoducho na 1...Ka3! Správne riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi. Za neúplné riešenia budeme strhávať príslušné body.Skladba č. 205

Hans Vetter, Nemecko

II. cena

Nat. Problemturnier 1971

Mat 4. ťahom (5+7)Kontrolná notácia: biely Kh8 De1 Vf2 Jb1 Pe6 (5), čierny Ka2 Da1 Sc5 Pb2 b3 b7 g7 (7) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Riešenie zašlite do troch týždňov na adresu Slovenského denníka, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ.

Riešenie skladby č. 197 (Gavrilov) z 7. mája 1994. Autorova intencia 1.Ke7 (J:h3) hrozí 2.Da8+ Kd4 3.Jb5 mat, 1...J:d3 2.Sf3+ Kf4 3.Je6 mat, 1...f4 2.J:f2 e:f2 3.Sd3 mat (2...Kf5 3.Df6 mat, 1...Sc5+(Sb8) 2.J:c5+ Kf4 3.J7e6 mat). Žiaľ skladbu znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Dc3 hrozí 2.Sf3 mat, 1...J:d3 2.Sf3+ Kf4 3.Je6 mat, 1...f4 2.D:c4 Kf5(Sd4) 3.D:f4(Dd5) mat, ktoré mnohých riešiteľov tak pomýlilo, že už autorovu intenciu nehľadali. Vedľajšie riešenie sa dá pritom odstrániť veľmi ľahko pridaním čPb4. Kráľ zdvorile uvoľnil cestu svojej dáme, aby mu s pomocou čierneho jazdca vyprodukovala tri pekné modelové maty (A. Kalita, Bratislava). Klasická česká trojťažka, kde posúdenie kvality záviselo dosť od subjektívnych názorov rozhodcu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo využili iba piati riešitelia: Bandžuch, Brídzik, Karel, Kulik a Ralík. Všetci sú súčasne po č. 197 aj s plným ziskom 30 bodov na čele dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá však ani zďaleka nie je ešte rozhodnutá. (ij)


Vzad <<  >> Vpred