Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 7. 1995)


Problém č. 2553

Juraj Brabec a

Ľudovít Lehen, Slovensko

III. cena, Šachové umenie 1981

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 2554

Ľudovít Lehen a

Ján Valuška, Slovensko

Canadian Chess Chat 1983

Mat 2. ťahom (15+7=22)Kontrolná notácia: 2553: bKh1 Dg6 Vc4 Vf5 Sd7 Sg1 Ja6 Pa7 b3 (9), čKd5 Vd6 Sh4 Jc6 Je6 Pb6 e5 h3 (8) – dvojťažka, 2554: bKa5 Dd7 Vc1 Vd1 Sa7 Sh7 Ja3 Jd3 Pb2 b4 c6 d6 e6 f2 g4 (15), čKd5 Jc2 Pa4 b3 f3 f4 g5 (7) – dvojťažka.

Obe dnešné reprodukované dvojťažky sú ukážkou z bohatej tvorby Ľudovíta Lehena (nar. 3. 6. 1925), ktorý len nedávno oslávil sedemdesiatiny. Č. 2553 obsahuje dve tematické zvodnosti, ktorých hrozba sa v riešení objaví aj ako mat. Č. 2554 je spomienkou na autorovu tému 1–2–3 (zvodnosť 1.Jc4? dáva jedno pole, 1.Dd8? dve a riešenie až tri voľné polia).

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa brožúrku "Ľudo Lehen a kompozičný šach" (napísal J. Brabec, Žilina 1995).

* Emil Klemanič vypracoval nasledujúci predbežný výsledok nášho XXVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1994: I. cena: Peter Gvozdják, č. 2477, II. cena: A. Slesarenko a Valerij Šaňšin, č. 2463, III. cena: Ivan Storoženko, č. 2439, IV. cena: A. Pankratiev, č. 2431, V. cena: U. Degener, č. 2490, Zvláštna cena: Karol Mlynka, č. 2459, 1. čestné uznanie: V. Ďačuk a S. Veselenčuk. č. 2410, 2. čestné uznanie: V. Šaňšin, č. 2455, 3. čestné uznanie: I. Storoženko, č. 2394, 4. čestné uznanie: Z. Labai, č. 2469, 5. čestné uznanie: A. Močalkin, č. 2441, 1. pochvalná zmienka: I. Storoženko, č. 2403, 2. pochvalná zmienka: V. Koziura, č. 2447, 3. pochvalná zmienka: V. Ďačuk a O. Kovbasa, č. 2443, 4. pochvalná zmienka: E. Gavrilov, V. Ďačuk a V. Šaňšin, č. 2489, 5. pochvalná zmienka: A. Sarkic, č. 2461. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 30. septembra 1995 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred