Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 4. 1996)


Problém č. 1508

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+4)


Problém č. 1509

Alexej Troickij, Rusko

L'Echiquier 1928

Biely vyhrá (5+2)Kontrolná notácia: 1508: b. Kf2, De7, Vh4, Sc5, Se8, Jd5, Jf5, Pc2, d6, f4, f6 (11), č. Ke4, Ve5, Je2, Je6 (4) – mat 2. ťahom, 1509: b. Kb1, Sd8, Jb7, Pa4, b6 (5), č. Ka6, Vc6 (2) – biely ťahá a vynúti si výhru.

Zvolenský autor Miroslav Brada (nar. 6. 8. 1975) spracoval v č. 1508 Lačného tému (ABC–BCA) vo forme tematickej zvodnosti a riešenia po tematických obranách 1...J2~, V:d5, V:f5 v každej fáze. Štúdia č. 1509 na výhru signalizuje, že naša dlhodobá riešiteľská súťaž sa dostala už do druhej tretiny. Podľa nášho názoru nie je na riešenie ťažká (i keď zdanie môže klamať), a preto správne riešenie budeme hodnotiť 4 bodmi. Veríme, že vám nepokazí, ale naopak spríjemní veľkonočnú šibačku.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1492 (Chlubna) z 10. februára 1996. Zvodnosť 1.d:e3? hr. 2.Jc3 (A) mat, 1...Je4 2.Sf7 (B) mat, viazne na 1...Vc4! Zvodnosť 1.d3? hr. 2.Sf7 (B) mat, 1...Ve5 2.Dc6 (C) mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.d4 hr. 2.Dc6 (C) mat, 1...V:d4 2.Jc3 (A) mat. Zaujímavé prelínanie "moderny" s klasikou, reprezentovanou aj témou pokusov bPd2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1493 (Kovbasa) z 10. februára 1996. 1.Df5 hr. 2.Db1! K:d5(c4) 3.Db5 mat, 1...K:d5 2.Dc2(c8) K:e5 3.Dc5 mat, 1...Kb6 2.Dc8 Ka7 3.Sd4 mat, 1...Kb4 2.Dc2 Ka3 3.Sd6 mat. Pekná česká trojťažka s echovými chameleónskymi modelovými matmi, no duál po 1...K:d5 predsa prekáža (A. Kalita, Bratislava). Autor vedel o tejto malej chybičke, no nepovažuje duál za tematický. Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane MUDr. Michal Trubač, Z. Nejedlého 95/22, 934 05 Levice.

Riešenie problému č. 1494 (Weinheimer) zo 17. februára 1996. 1.Jb4 hr. 2.Jc6 mat, 1...Kd4, g:f5 2.Df4, De3 mat. Tri utešené modelové maty (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Pekná miniatúrka s troma modelovými a dvoma echovými matmi (A. Kalita, Bratislava). Výborný úvodník a echo v miniatúrke – to je v českej dvojťažke dosť príjemné nahliadnutie do minulého (a o štyri roky už predminulého) storočia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred