Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 12. 1984)


Problém č. 1073 – originál

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves

pozri text (3–1)Kontrolná notácia: b. Kc1, Sf5, Jf7 (3), č. Ka7 (1), čierny začne a pomáha bielemu tak, aby mu ten svojím prvým ťahom dal mat (pomocný mat 1. ťahom), žartovný problém.

Zo zaslaných problémov do súťaže žartovných skladieb bola najlepšia na diagrame publikovaná práca. I. Bandžuch zaslal vtipnú skladbu, čím zopakoval vlaňajší úspech. Ako návod alebo pomôcku k riešeniu uvádzame časť z listu samotného autora: "Šachy sa po skončení riešenia alebo partie obyčajne odkladajú. Jeden zo spôsobov, ako odložiť šachovnicu, je zložiť ju. Ale ako? To je kľúč k vyriešeniu žartovného problému." Problém nie je súťažný a riešenia do redakcie nezasielajte.


Riešenie problému č. 1052 (J. Dučák): Viacero riešiteľov stroskotalo na zvodnosti: 1.Ve5? hrozí 2.Jd5 mat, 1...S:f3, D:f3, c3 2.Je6, Je6, Se3 mat, ale 1...Vb5!. Rieši: 1.Vf1! s hrozbou 2.Je6 mat, 1...S:f3, D:f3, c3 2.Jd5, Se3, f:g4 mat. Zámena troch matov v dobrom prevedení. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Riešenie problému č. 1053 (J. Kupec): Je pozoruhodné, že aj u tejto skladby urobili niektorí riešitelia hrubé chyby. Keď uviedli ako vedľajšie riešenie 1.J:b3+? prehliadnuc, že 1...J:b3 2.Dc2 nevychádza, pretože J:b3 je so šachom bielemu kráľovi. Správne rieši: 1.Dh2! tempo, 1...b2, b4, Vľub., f4 atď. 2.Dc2, Vc4, De5, J:e4 atď. Typická začiatočnícka práca s množstvom variantov, ale bez hlbšieho obsahu. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Pre poučenie, zábavu i spríjemnenie posledných dní tohto roka prinášame okrem dnešného originálu aj ďalšie dve úsmevné a humorné skladby. Autorom oboch je známy sovietsky štúdiár – E. Pogosianc.

Prvá z nich je z roku 1980 a má notáciu: b. Ke6, Ph5 (2), č. Ke8 (1) a výzvu "biely vráti svoj posledný ťah a dá prvým ťahom mat". Vtip skladby je v tom, že biely bral posledným ťahom pešiakom g4 svoju vežu na h5. Po vrátení tohto ťahu dá biely mat 1.Vh5-h8. O tom, že je to jediné riešenie, sa môže presvedčiť každý riešiteľ sám (na h5 nemohla stáť napr. biela dáma, lebo by bol čierny kráľ v šachu).

Druhá je z roku 1981 a mohla by napomôcť pri vyriešení dnešného originálu. Má notáciu: b. Kb1, Pc3 (2), č. Ka4 (1) a výzvu "mat 3. ťahom". Žart spočíva tentoraz v tom, že biely najprv zloží šachovnicu medzi štvrtým a piatym radom (teda štvrtý rad sa stal posledným – radom premeny). Až teraz nasleduje 1.Kc2 Ka3 2.Ka2 3.Va4 mat.


Vzad <<  >> Vpred