Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 3. 1985)


Problém č. 1085 – originál

Ján Janočko, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Kb2, De8, Vc6, Vh4, Sb1, Sg3, Jc5, Jg2, Pb4, b5, e2 (11), č. Kd5, Vb6, Vf6, Se6, Sg1, Pb3, d3, g5 (8), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Do radov šachových skladateľov vstupuje dnes ďalší začínajúci autor. Ján Janočko má 17 rokov a kompozičným šachom sa zaoberá asi rok. Jeho strategická práca nie je riešiteľsky náročná a má znaky neskúsenosti, dáva však predpoklady pre ďalší skladateľský rast. Riešenia zasielajte do 14 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1073 (I. Bandžuch): Riešenie tohto žartovného problému malo byť po uvedení návodu ľahkou záležitosťou. Ako v každom pomocnom mate, začína i teraz čierny a napomáha tak, že zloží šachovnicu medzi "4" a "5" radom (t. j. a1 = a8, h4 = h5 atď. a vzniká šachovnica 8x4 s postavením b. Kc1, Sf4, Jf2 (3), č. Ka2 (1)). Biely svojím "ťahom" zloží šachovnicu medzi stĺpcami "d" a "e" (t. j. a1 = h1, d4 = e4 atď. a vzniká šachovnica 4x4 s postavením b. Kc1, Sc4, Jc2, č. Ka2 a MATOM). Pozoruhodné je, že opačné skladanie nie je možné, lebo č. kráľ by si dal šach Sc5+!. Veríme, že tento nesúťažný problém, ako i ďalšie z poslednej rubriky minulého roka prispeli k spríjemneniu sviatočných chvíľ.


Predbežný konečný stav riešiteľskej súťaže za IV. štvrťrok

V štvrtom štvrťroku súťažili problémy č. 1051 až 1072. Silvestrovský č. 1073 bol nesúťažný. Za správne riešenia bolo možné získať maximálne 85 bodov.

Víťazom sa stal J. Majerčin z Košíc, ktorý vyriešil všetky problémy a získal maximum bodov. Druhé miesto obsadil M. Perháč (Slovinky), keď získal 81 bodov. Tretí skončil I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi so ziskom 78 bodov. Všetci traja dostanú knižné ceny, ako aj ďalší dvaja z tých, ktorí získali aspoň 50 percent bodov. Ako teda vyzerá nasledovné poradie? 76 bodov: M. Revay (Spišská Nová Ves), 71 bodov: J. Boroviak (Levoča) – stratili ste body u č. 1051, 1056 – nesprávne uvedené vedľajšie riešenia a č. 1062, M. Šemrinec (Krompachy), 70 bodov: Ing. J. Holubec (Košice), 69 bodov: M. Bednár (Kurima), 64 bodov: L. Wittner (Košice), 62 bodov: Ing. A. Bidleň (Humenné), 60 bodov: F. Paluška (Michalovce), Ing. J. Ružinský (Košice), 57 bodov: J. Marcin (Bardejov), 48 bodov: F. Šimko (Prakovce), 47 bodov: F. Zgola (Brestov), 45 bodov: J. Kolenčík (Levoča), 44 bodov: J. Janočko (Humenné), J. Pašiak (Trebišov), 40 bodov: M. Kašper (Levoča), J. Kosturko (Košice), 36 bodov: F. Kubáni (Poprad), 34 bodov: A. Kráľ (Bardejov), 27 bodov: J. Heinrich ml. (Moldava nad Bodvou), 26 bodov: A. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom), šachový krúžok pri ZŠ v Nálepkove, 23 bodov: M. Bobovský (Švábovce), J. Holík (Biel), 16 bodov: L. Kürty (Rožňava), M. Svrček (Bratislava) atď. Prípadné námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred