Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 3. 1985)


Problém č. 1084 – originál

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Mat 4. ťahom (7–12)Kontrolná notácia: b. Ka4, Dc6, Vd1, Sf5, Pa5, c2, f4 (7), č. Kh1, Dh2, Vg2, Sg1, Sh3, Pa6, c4, c7, d2, f6, g3, g4 (12), biely začne a dá najneskôr štvrtým ťahom mat.

Prvá tohtoročná mnohoťažka obsahuje jednu zvodnosť. Keďže mnohoťažky nesúťažia v ročnom turnaji šachového okienka, budú zaradené do Okruhovej súťaže (viacero rubrík po celej ČSSR), ktorej výsledky zverejní bulletin Šachová skladba, o ktorom sme nedávno informovali. Riešenia dnešnej práce zasielajte do 14 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1071 (Ing. O. Mihalčo): Zvodnosti: 1.Va1? hrozí 2.Jb4 mat (A), 1...b5! (a), 1.Vg6? hrozí 2.Jc5 mat (B), 1...Sb4! (b). Rieši: 1.Jc4! tempo, 1...b5 (a), Sb4 (b) 2.Jc5 (B), J:b4 (A) mat. Skladba obsahuje aj ďalšie zvodnosti súvisiace s témou 1.Jd5? tempo, 1...b5 2.Jc5 mat, ale 1...Sb4! a 1.Vg5? tempo, 1...Sb4 2.J:b4 mat, ale 1...b5! Hanneliusova téma doplnená ďalšími novostrategickými prvkami vo forme mereditky. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Riešenie problému č. 1072 (E. Klemanič): Zdanlivé hry 1...D:c3, D:d7 2.Vb4, Je3 mat. Rieši: 1.D:f6! hrozí 2.Dd4 mat, 1...D:c3, D:d7 2.Je3, Vb4 mat. Recipročná zámena dvoch matov. Teda ďalšie varianty nepovažujeme za tematické a ani duály v nich nebodujeme. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


KRÁSA ŠACHOVÝCH MINIATÚR

Po dlhšom období prinášame opäť našu podrubriku. Pauza bola spôsobená záplavou originálov i iných materiálov.

Tentoraz sa budeme venovať ďalšiemu druhu exoproblémov – samomatom. Pre úplnosť zopakujeme, že v samomatoch začína biely a donúti čierneho, aby mu dal určeným počtom ťahov mat. Trojicu dnešných reprodukcií venujeme významnému maďarskému skladateľovi Dr. Ottó Titusz Bláthymu.

Prvá z nich má postavenie b. Kh3, Dd7, Sh2, Jd1, Ph4 (5), č. Ke4, Ph5 (2) – S4X, Fata Morgana 1922. Riešenie: 1.Dd8!, 1...Kf3 (Kf5) 2.Dd2 (Dd6), Ke4 3.Dd7 Kf3 4.Dg4+ h:g4 mat. Jemné tempovanie bielou dámou.

Veľmi dlhý samomat predstavuje druhá ukážka. Fata Morgana 1922 – b. Kh1, Vg2, Jf3, Ph2 (4), č. Kf1, Pf4, h3 (3) – S13X. Ak by začínal čierny, musel by dať mat už prvým ťahom, 1...h:g2 mat. Opäť presným tempovaním biely vynúti úvodnú pozíciu, v ktorej je už však na ťahu čierny. Riešenie: 1.Jd4! Ke1 2.Vb2 Kd1 3.Jb3 Ke1 4.Kg1 Kd1 5.Kf1 f3 6.Kg1 Ke1 7.Vd2 f2+ 8.V:f2 Kd1 9.Vd2+ Ke1 l0.Kh1 Kf1 11.Jd4 Ke1 12.Jf3+ Kf1 13.Vg2 h:g2 mat.

Ostro pointovanú hru s presnými ťahmi bielej dámy predstavuje záverečná práca. Deutsche Schachblätter 1923, b. Kh1, Df2 (2), č. Kh3, Pg4, h6 (3) – S7X. Riešenie: 1.Kg1! g3 2.Dd4 g2 3.Df4 h5 4.Dg5 h4 5.Dh5 Kg3 6.Df5 h3 7.De4 h2 mat. Zrejme vrchol miniatúrneho samomatu. Prednosťou je aj riešenie bez jediného brania.


Vzad <<  >> Vpred