Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 5. 1985)


Problém č. 1095 – originál

Milenko Dukić, Juhoslávia

Mat 3. ťahom (7–3)Kontrolná notácia: b. Kd8, Da8, Pc2, d3, e3, f5, h4 (7), č. Kd6, Se6, Pd5 (3), biely začne a dá tretím ťahom mat.

Druhá tohtoročná práca juhoslovanského autora nebude pre riešiteľov náročná. Obsahuje ekonomické maty. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese. Zo správnych riešiteľov problému č. 1094 a dnešného vylosujeme jedného. Výhercu odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 1084 (Ing. J. Kovalič): Tematická zvodnosť: 1.Ka3? tempo, 1...c3 2.Sd3 f5 3.Sf1 Sgľub. 4.S:g2 mat, ale vyvracia 3...Sc5+! vhodne privádza riešiteľa k správnemu 1.Sc8! tempo, 1...c3 2.S:a6 f5 3.Sf1 Sgľub. 4.S:g2 mat. Logická skladba so značne obohraným motívom rozpatovania. V diagramovej pozícii je obojstranný zugzwang. Biely nemá žiadny vyčkávací ťah a musí sa dostať strelcom na f1 dlhšou "okľukou". Riešitelia sa so skladbou veľmi dobre popasovali. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Riešenie problému č. 1085 (J. Janočko): 1.Kc3! hrozí 2.e4 mat, 1...d:e2, Sd4+, Se3, V:b5, Sf5, Vf4 2.Se4, V:d4, J:e3, Vd6, De5, D:e6 mat. Jednoduchá práca so začiatočníckymi nedostatkami. Najväčším je fakt, že pred úvodníkom nie je pripravený žiaden mat na šach Sd4. Autor má však zložené už aj kvalitnejšie problémy a verme, že ho čaká ďalší výkonnostný rast. Maximálne bolo možné získať 2 body.


VÝCHODOSLOVENSKÉ NOVINY 1984 (4)

1. čestné uznanie: č. 1026 (13. 4. 1984) – Milan Bednár, Kurima. Vkusná aplikácia dvojťažkárskej Flemingovej témy do štvorťažky v ekonomickom podaní. Trochu krátka hrozba a nápadný úvodník.

2. čestné uznanie: č. 1039 (13. 7. 1984) – Ing. Josef Burda, Havířov. Dvojnásobný Grimshaw s bohatým riešením. Čo však s početným čiernym "vojskom"? Nedalo by sa niečo ušetriť?

1. pochvalná zmienka: č. 1045 (24. 8. 1984) – Štefan Sovík, Modra (dodatočná oprava – pridanie č.Jh1). Originálne odlákanie troch čiernych figúr, po ktorom vychádzajú tematické pokusy.

2. pochvalná zmienka: č. 1020 (2. 3. 1984) – Zoltán Labai, Milanovce. Rutinérska práca s dobre využitým bielym materiálom a klasickými motívmi.

Na záver blahoželám všetkým oceneným a prajem im ďalšie skladateľské úspechy. Verím, že úroveň trojťažiek bude z roka na rok stúpať a presadia sa i menej známe mená. Prípadné námietky proti tomuto výsledku zasielajte do mesiaca na adresu redakcie.

Rozhodca: Ing. Oto Mihalčo


Vzad <<  >> Vpred