Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 5. 1985)


Problém č. 1096 – originál

Ing. Oto Mihalčo, Košice

Mat 5. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Ke1, Va6, Sc5, Pa7, b4, c6 (6), č. Ka8, Pc7, f4 (3), biely začne a dá najneskôr piatym ťahom mat.

Dnešná mereditka je v českom štýle, po zaujímavom priebehu sa končí dvoma modelovými matmi. Veríme, že si riešitelia prídu na svoje. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese. Zo správnych riešiteľov dnešného a budúceho problému vylosujeme jedného a odmeníme ho knihou.


Riešenie problému č. 1086 (C. Mansfield): Po výbornom úvodníku 1.Se7! s hrozbou 2.Sf6 mat, dostáva čierny dve voľné polia a možnosti batériového šachu. 1...Kd4+, K:e6+ 2.Sf5, Sg5 mat. Ďalšiu dvojicu obrán tvorí branie Jb7, čím sa ruší krytie poľa d6 v mate. Ale vychádzajú opäť iné pekné batériové maty: 1...S:b7, D:b7 2.Sc2, Sd3 mat. Autor zložil na danú myšlienku viacero skladieb aj s bohatším obsahom, ale táto spája v sebe výbornú konštrukciu, úvodník i vtipný obsah. Riešitelia sa so skladbou veľmi dobre vysporiadali a drvivá väčšina riešila správne, za čo bolo možné získať maximálne 2 body.


Riešenie problému č. 1087 (Ing. Ľ. Kekely): Úvod štúdie bol zreteľný hneď: 1.Je4+ Ke5 2.J:f2! S:f2 3.a6! b:a6 4.Kb3 (nesmie hrať biely 4.K:a3, lebo čierny by získal dôležité pole a3 pre svojho kráľa) 4...Kd4 5.Kc2 Se3 6.Kb1 a remíza, pretože čierny napriek tomu, že má "správneho" strelca, nemôže presadiť svojich pešiakov, ani vyhnať bieleho kráľa z rohu. Jednoduchá práca s dôležitým tretím a štvrtým ťahom. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 5 bodov.

Týmto problémom sa skončila riešiteľská súťaž za prvý štvrťrok 1985. Jej predbežný konečný výsledok prinesieme v budúcej rubrike.


Skladateľské súťaže

V dnešnom výbere dominujú sovietske turnaje. Časopis "Večernij Leningrad" vypisuje na roky 1985-86 turnaje v štyroch oddeleniach (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie). Do každého oddelenia smie autor zaslať maximálne jeden problém na diagrame s plným riešením a adresou autora. Skladby treba zasielať na adresu: Redakcia "Večernyj Lenigrad", Fontanka 59, 191023 Leningrad D-26, ZSSR.

Dnepropetrovský šachový klub a časopis "Dneprovskaja Pravda" vypisujú pri príležitosti 80. narodenín F. S. Bondarenka medzinárodný štúdiový turnaj. Práce zasielajte v dvoch exemplároch na diagramoch do 1. 7. 1985 na adresu: "Dneprovskaja Pravda", ul. Žurnalistov 7, 320 081 Dnepropetrovsk – 81, ZSSR, s poznámkou "Turnaj štúdií". Rozhodcom bude jubilant.


Vzad <<  >> Vpred