Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 3. 1985)


Problém č. 1086

Comins Mansfield

I. cena

Konkurz Brit. šach. fed. 1973/74

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kh5, De8, Ve1, Vh4, Sc5, Se4, Jb7, Jg8, Pe6 (9), č. Ke5, Db2, Vc6, Vd5, Sa6, Jh8, Pc3, f3, h6 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

O pár dní tomu bude práve rok, čo šachovokompozičný svet stratil jedného zo svojich velikánov. Medzinárodný veľmajster Comins Mansfield (14. 6. 1896 – 28. 3. 1984) bol zrejme najväčším dvojťažkárom všetkých dôb. Prvotinu mal uverejnenú už v roku 1911. Skladal jedine dvojťažky, v ktorých sa spájali črty anglickej a strategickej školy doplnené osobitým štýlom autora. V rokoch 1963-1971 bol tento plodný anglický skladateľ prezidentom kompozičnej komisie pri FIDE. Získal veľké množstvo cien a ďalších vyznamenaní za svoje riešiteľsky značne náročné práce. Dnes sme z nich vybrali málo publikovanú skladbu, ktorá spracováva autorov obľúbený mechanizmus. Riešenia zasielajte do 14 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1074 (M. Dukić): Autorom zamýšľané riešenia: 1.Jf6! hrozí 2.De7 mat, 1...Ke5 2.Dc7+ Kd4 (Ke6, K:f6) 3.Dc3 (De7) mat a 1.Kg5! tempo, 1...Kf7 2.Jf6+ Ke6 3.De7 mat. Avšak skladba má viac riešení: 1.Sf8!, 1.Sc5!, 1.Dc7!, 1.Dc8!, 1.Jb6! Autor predložil opravu, pridal č. Sf6. Tým je jediné riešenie 1.S:f6! s hrozbou 2.De7. Za úplné riešenie bolo možné získať maximálne 18 bodov.


Opravy starších problémov

V. Ressler z Michaloviec opravuje svoju trojťažku č. 1033 pridaním č. Ph4. Riešenie sa tým nemení (1.Jg5! atď.).

Ing. O. Mihalčo opravuje štúdiu č. 1034 pridaním b. Ph3 čím sa odstraňuje neriešiteľnosť.

M. Bednár z Kurimy opravuje svoju štvorťažku č. 1042 premiestnením bielej veže z poľa f7 na g7. Tým zostáva ako jediné riešenie 1.V:e7 s hviezdicou čierneho kráľa.

Ing. J. Taraba opravuje svoju dvojťažku č. 1057 preložením b. Ka3 na a5. Táto oprava odstraňuje vedľajšie riešenie 1.Da5 (vychádza už jedine autorom zamýšľané 1.Vh6!).

Ing. A. Bidleň z Humenného opravuje svoju dvojťažku č. 1070 pridaním č.Sh6. Tým je znemožnené vedľajšie riešenie 1.Sf4 a zostáva len autorské 1.Jf4!.


Vzad <<  >> Vpred