Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 6. 1985)


Problém č. 1101 – originál

František Kubáni, Poprad

Mat 2. ťahom (8–3)Kontrolná notácia: b. Kg3, Da8, Sb1, Se3, Jc2, Jc6, Pb2, b3 (8), č. Ke4, Pc5, f6 (3), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Ďalšiu stovku uverejnených problémov v našej rubrike začína skladba úspešného riešiteľa. Okrem riešenia treba si všimnúť aj niekoľko zvodností. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Jedného zo správnych riešiteľov dnešného a minulého problému odmeníme knihou.


Riešenie problému č. 1095 (M. Dukić): 1.Db7! hrozí 2.Dc7 mat. Čierny sa môže brániť štyrmi spôsobmi: 1...Kc5 2.d4+ Kc4 3.Db3 mat, 2...Kd6 3.Dc7 mat, 1...Ke5 2.Dg7+ K:f5 3.Dg5 mat, 1...S:f5 2.Dc7+ Ke6 3.De7 mat, 1...d4 2.Dc7+ Kd5 3.e4 mat. Rozmanité ekonomické maty. Ale žiaľ, aj vedľajšie riešenie: 1.d4 s hrozbou 2.Da6 mat.

Za správne riešenia problémov č. 1094 a č. 1095 získava knižnú odmenu: Michal Perháč, Slovinky 176, 053 40.


Úspechy východoslovenských autorov

V poslednom období získava veľkú popularitu súťaž začínajúcich autorov. Za rok 1982 v tejto súťaži dobre obstál Ján Dučák, t. č. študent v Brne. Získal 2., 5. a 7. miesto. Pekné 8. miesto obsadil Ing. A. Bidleň z Humenného. Táto súťaž je už tradične odrazovým stupienkom väčšiny nádejných autorov pre ďalšie turnaje a neskôr aj úspechy.

Ďalší rast J. Dučáka dokumentovalo aj jeho 1. čestné uznanie v silne obsadenom turnaji dvojťažiek "Šachového umenia" za rok 1983. Celá táto súťaž dopadla pre východoslovenských autorov nadmieru úspešne. I. cenu získal aj medzinárodne uznávaný I. Kiss z Popradu, II. cenu udelili mladému a nádejnému autorovi z Košíc E. Klemaničovi, III. cenu získal Ing. J. Taraba z Kežmarku. Medzi ďalšími vyznamenanými boli ešte Ing. J. Kovalič zo Spišskej Novej Vsi za 4. čestné uznanie a znova I. Kiss za 5. pochvalnú zmienku.

Výsledok súťaže jasne potvrdil, že dvojťažka na východnom Slovensku nielenže nezaostáva, ale v poslednom období je v čele v rámci celej ČSSR.

Nad všetkými vyznamenanými skladbami jasne vynikla I. cena. Túto výbornú prácu I. Kissa prinášame v notácii aj s plným riešením. b. Kc7, Dg5, Vb5, Vf4, Sa1, Se8, Jc4, Jh5, Pb7, d3, d6, f2 (12), č. Kd5, Dh2, Va6, Ve6, Je5, Pc5, d4, e4, g2, g6, h4 (12) – 2X. Riešenie: 1.Vb6? s hrozbou 2.Sc6 mat, 1...Ve ľub. 2.D:e5 mat, ale 1...e:d3!, 1.Sf7? s hrozbou 2.D:e5 mat, 1...e:d3 2.V:d4 mat, ale 1...Vc6+!, 1.V:e4? s hrozbou 2.V:d4 mat, 1...Vc6+ 2.S:c6 mat, ale 1...Ve ľub!. Rieši: 1.f3! hrozí 2.f:e4 mat, 1...Vc6+, Ve ľub., e:d3 2.S:c6, D:e5, V:d4 mat. Cyklická zámena útočných a k nim inverzných zoslabujúcich motívov doplnená modernými témami. Použité motívy: zatvorenie – odviazanie (priviazanie – odchod od poľa matovania) príchod k poľu matovania – otvorenie.


Vzad <<  >> Vpred