Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 5. 1985)


Problém č. 1094 – originál

Vladislav Buňka, Kutná Hora

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ke4, Vg2, Sc6, Je2 (4), č. Kh1, Sg1, Pf2 (3), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešná práca je jednoduchšieho charakteru. Niektorí skladatelia budú mať zrejme výhrady voči úvodníku. Jedného zo správnych riešiteľov dnešného a budúcotýždňového problému odmeníme knihou. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 1082 (J. Hemala): Zaujímavá skladba vzbudila zaslúženú pozornosť. 1.Sg5! tempo, 1...Kf3 2.Jf6 ľub. 3.Sg4 mat, 1...Kd3 2.Sf5+ e4 3.Jb4 mat, 1...c2 2.Jf6+ Kd3 3.Sc4 mat atď. Na začiatočníka veľmi dobré práca s českými prvkami, navyše vzdušná a ekonomická pozícia. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Riešenie problému č. 1083 (L. Salai sr.): A-pozícia 1.d5? (A) hrozí 2.c5 (B) mat, 1...c:d5 2.c:d5 mat, ale 1...c5!. Rieši: 1.c5! (B) s hrozbou 2.d5 (A) mat, 1...Kg4 2.d5 mat.

B-pozícia 1.c5? (B) hrozí 2.d5 (A) mat, 1...d:c5 2.d:c5 mat, ale 1...d5!. Rieši: 1.d5! (A) hrozí 2.c5 (B) mat, 1...Kg4 2.c5 mat.

Vzájomná zámena prvých a hrozbových ťahov, funkcií polí c5 a d5. Skladba však pôsobí príliš schematicky. Ide skôr o dobrý nápad, ktorému chýba zodpovedajúci obsah. I riešiteľsky veľmi ľahké. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 4 body (po dva za každý dvojník).


VÝCHODOSLOVENSKÉ NOVINY 1984 (3)

Druhým oddelením skladateľskej súťaže vo VN za rok 1984 boli trojťažky a mnohoťažky. Rozhodcom bol Ing. Oto Mihalčo z Košíc. V súťaži konkurovalo 16 trojťažiek a tri mnohoťažky, z toho pre nekorektnosti boli vylúčené skladby č. 1016, 1056. Č. 1033, 1041, 1042, 1045 a 1063 autori v určenej lehote opravili.

Teda pre konečné určenie poradia zostalo 15 trojťažiek a 2 mnohoťažky. Úroveň súťažiacich problémov bola iba priemerná nad ktorú zreteľne vynikla I. cena. Po zvážení všetkých kladov i nedostatkov skladieb rozhodca vypracoval toto predbežné poradie:

I. cena: č. 1028 (27. 4. 1984) – Štefan Sovík, Modra – b. Ke8, Dg7, Va4, Vg8, Sh2, Je4, Jg4 (7), č. Kh4, Dc1, Va5, Vh3, Sd8, Sd1, Jg2, Pc6, d6, e6, f3, h5, h7 (13) – 3 X. Riešenie: 1.Jgf6? hrozí 2.Sg3+ V:g3 3.D:g3 mat, 1...Ve5 (a) 2.Jd2 (A) Vg4 3.Dg5 mat, 1...Dg5 (b) 2.Jc5 (B) Dg4 3.Dg5 mat, ale 1...Df4! Ďalšia zvodnosť: 1.Je5? hrozí 2.Sg3+ V:g3 3.D:g3 mat, 1...Dg5 (b) 2.Jf6 (C) Df4 3.Dg5 mat, 1...Sg5 (c) 2.Jd2 (A) Sf4 3.Dg5 mat, ale 1...Df4!. Rieši: 1.Je3! s hrozbou 2.Sg3+ V:g3 3.D:g3 mat, 1...Sg5 (c) 2.Jc5 (B) Sf4 3.Dg5 mat, 1...Vg5 (a) 2.Jf6 (C) Vg4 3.Dg5 mat. Kolotočová zámena variantov v maximálne vzdušnom a ekonomickom podaní (bez bielych pešiakov). Mechanizmus zámeny pomocou vektorov je dobre známy z dvojťažiek. Tu je však vhodne natiahnutý na tri ťahy. Zaujme hlavne jednotná hra b.Jg4 i vtipné zapojenie b.Va4 do hry.

II. cena: č. 1023 (23. 3. 1984) – Milan Nemček, Vrútky – b. Ka8, Df1, Vd7, Vh7 (4), č. Kf8, Vd2, Sa2, Sg3, Jd1, Pb7, f4, g5, g6 (9) – 3X. Zvodnosť: 1.Db5? hr. 2.Dd5 V:d5 (S:d5) 3.Vh8 (Vd8) mat, ale 1...Vd6!. Rieši: 1.Dh3! s hrozbou 2.Dh6+ Ke8 3.Vhe7 mat, 1...Ve2 2.De6! V:e6 (S:e6) 3.Vh8 (Vd8) mat, 1...Sf7 2.Vh:f7 Kg8 (Ke8) 3.Dh7 (Dh8) mat atď. Dvojnásobná téma Nowotny s pestrými matmi (aj modelovými). Sýta skladba s opäť výbornou konštrukciou.


Vzad <<  >> Vpred