Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.12.1999)


 

Skladba č. 3230 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Skladba č. 3231 – originál

Valent Jančura, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Ka5-f3Ornamentálna skladba

Dvojťažka mladého zvolenského autora, ktorý t. č. študuje v Prahe, "sa začína" zdanlivými hrami 1...Jd4 2.D:d4 mat a 1...Jd3 2.f3 mat; v riešení dôjde k zámene matov, pričom si podľa autora treba všimnúť zámenu matujúcich polí a ich vzájomnú polohu... Rozmiestnenie kameňov v pomocnom mate vytvára podobu písmen P a A: známy slovenský šachový funkcionár venuje túto ornamentálnu skladbu Alexandrovi Pitukovi k jeho nedávnym 95. narodeninám. Riešenia oboch skladieb pošlite do 3. januára 2000 na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3230 b. Ke7 Dd7 Sf6 Sg4 Jh3 Pc4 f2 (7), č. Ke4 Sa8 Je1 Je6 Pe3 g6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3231 a) b. Kf8 Va1 Ja4 Pa6 b6 f3 (6), č. Ka5 Vg3 Sb4 Sg2 Jf5 Pa2 a3 c5 e2 e3 e4 g4 (12), b) čierneho Ka5 premiestniť na f3 (a zároveň odstrániť Pf3); v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.

* Knihy za riešenie skladby č. 3221 vyhrávajú: Anton Dubovecký, CVČ Dlhý rad 12, 085 01 Bardejov, Jaroslav Hireš, Pod hájom 1289/117, 018 41 Dubnica nad Váhom a Michal Petruška, Štepankovická 747, 059 38 Štrba.

Riešenie skladby č. 3224 (Ďačuk): Zvodnosť 1.Jf2? hrozí 2.Dc5 a Dd6 mat, 1...D:e4 2.D:e4 mat, 1...Sd4!, 2. zvodnosť 1.f5? hrozí 2.De6 a Jf4 mat (čo vyjde jednotlivo po 1...V:f5/S:f5), 1...D:e4 2.Dc5 mat (1...Se5 2.D:e5 mat), 1...Jd4!, riešenie 1.Jb2 hrozí 2.De5 a Sb3 mat (jednotlivo po 1...V:b2/S:b2), 1...D:e4 2.Dd6 mat (1...Se6 2.D:e6 mat). Obrana D:e4 najprv znemožňuje maty Dc5/Dd6, ale potom ich separovane umožní: tieto hrozbové paradoxy sú esteticky spojené s dvojitými hrozbami po súčasnom zaclonení V+S.

Riešenie skladby č. 3225 (Hudák): 1.K:c7 Ka6 2.Kb8 Sf4 mat, 1.Ke7 Kc6 2.Kd8 Sg5 mat. Analogické modelové maty.

* Prvú cenu v oddelení dvojťažiek ročného turnaja českého Šachového umenia 1998 získal Karol Mlynka z Bratislavy. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred